BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Golfaksjer nok en gang…
    Nok en gang fokuserer den lokale pressen negativt på golfaksjer. Denne gang er det Adresseavisen som med en dramatisk og feilaktig overskrift over en hel side hevder at det er ”Umulig å bli kvitt golfmedlemskap”. På avisens websider er den samme artikkelen noe forkortet presentert med overskriften: ”Testamenterer tilbake golfaksje i protest”. Selvsagt er det mulig å bli kvitt et golfmedlemsskap, det er bare å melde seg ut av klubben innen årsskiftet. Det avisen mener er at det er umulig å bli kvitt en golfaksje, slik det også fremgår i selve artikkelen. Det er imidlertid en helt feilaktig påstand, like som at det selvsagt ikke er nødvendig å testamentere bort golfaksjer, men det skal vi komme tilbake til.

   Vi reagerer kraftig på at avisen lar en anonym person (”anonym næringslivsleder”) stå frem med slike påstander som kommer frem i artikkelen. Det er svært dårlig presseskikk, og umulig for oss å verifisere i forhold til mulig tidligere kontakt med denne personen. Avisen skal imidlertid ha plusspoeng for at undertegnede fikk komme til orde for å belyse de korrekte forhold rundt golfaksjer, selv om dette bleknet i forhold til overskriftene. At NGF’s Rune Hauger også fikk belyst saken på en god måte var også bra.

   Det som ikke er bra er at slike oppslag bidrar til å ødelegge markedet for golfaksjer, og dermed er med på å undergrave økonomien i norske golfanlegg. Det er heller ikke særlig bra at enkelte av våre medlemmer til stadighet fyrer opp under dette. Det kan fort bli ris til egen bak.

   Da golfmiljøet i Trondheim var i behov for en ny 18-hulls golfbane tok flere privatpersoner tak i dette, og i år 2000 åpnet vi de første hullene på Byneset Golf. Siden baneanlegget måtte privatfinansieres var det nødvendig å selge aksjer med betydelig overkurs for å skaffe kapital til utbyggingen. Således er utbyggingen av golfanlegget på Byneset et spleiselag av golfentusiaster. Mange betalte gladelig opptil 28.000 kroner for sin aksje, og var dermed med på å sikre Trondheim et golfanlegg i toppklasse. For disse var inngangsbilletten relativt høy, men adskillig lavere enn for langt dårligere golfanlegg sørpå i landet.

   Imidlertid er det slik at det er markedet som bestemmer prisen på aksjer - også golfaksjer. Den golfboomen vi hadde på tidlig 2000-tall har stilnet betraktelig, noe som ikke er unikt for vår region. Således er etterspørselen etter aksjer ganske lav for tiden sammenliknet med tidligere år. Når så tilbudet av aksjer fra spillere som av ulike grunner ønsker å selge sin aksje er uvanlig høyt nå, ja da sier det seg selv at det omsettes aksjer til meget lave priser - ned mot null kroner. I en slik situasjon er det helt naturlig at Byneset Golfsenter AS ikke finner det formålstjenlig å legge ut nye emisjoner.

   Den utbygging av Byneset Nord som ble påbegynt i 2005 og ferdigstilt i 2006, samt byggingen av nytt klubbhus, ble finansiert med låneopptak i tiltro til at det i fremtiden var mulig å selge aksjer med overkurs til nye golfspillere. Heldigvis solgte vi tilstrekkelig mange aksjer i årene 2004-2006, men så sa det plutselig stopp. Vi har store investeringer for baneanlegget i våre planer fremover, blant annet i ny maskinhall og knøttegolfbane, men så lenge det ikke er mulig å hente inn kapital gjennom aksjeemisjoner, må vi legge disse planer på is inntil videre.

   Vi er imidlertid overbevist om at det i fremtiden vil bli rift om å skaffe seg golfaksjer. Det hele avhenger av rekrutteringen til golfsporten.

   Et annet moment er selvfølgelig den kvalitet man legger opp til at banene og anlegget skal ha over tid. Kvalitet koster skjorta, men dårlig kvalitet kan fort koste mer, slik vi har opplevd i år. Aksjer er viktig egenkapital for å sikre at banekvalitet opprettholdes og nødvendige investeringer kan foretas. For å sikre en topp kvalitet på anlegget er vi avhengige av forutsigbarhet i årlige inntekter. Aksjen sikrer dette gjennom forpliktelsen til å betale serviceavgiften. Andre klubber med en annen driftsmodell har langt større risiko i forhold til de årlige innbetalingene fra medlemsmassen. Alle som har kjøpt golfaksje ble tydelig gjort klar over sine forpliktelser ved kjøp gjennom tegningspapirene. Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at man er forpliktet til å betale en serviceavgift årlig. Selvsagt har vi forståelse for den situasjon enkelte aksjeeiere har kommet opp i, men vi har et ansvar ovenfor alle aksjonærer med hensyn på å sikre et godt økonomisk fundament for driften av baneanlegget.

   Vi har en grei økonomi i Byneset Golf, men gikk på store tap i sesongen 2010 på grunn av de store ødeleggelsene den kalde vinteren påførte banen. Våre konkurransefortrinn på Byneset er jo blant annet en lang sesong og en topp banekvalitet. Når da begge disse fortrinn ikke slo inn i 2010, sier det seg selv at vi helst vil glemme denne sesongen, selv om vi fikk et fantastisk oppsving med NM i august. NGF’s president roste anlegget som et av landets beste, og turneringslederen fra NGF uttalte at Byneset Nord sannsynligvis er den beste turneringsbanen i Norge. Vi har også fått høre at vi har det beste treningsanlegget for golf i dette landet, og at klubbhuset er et av de flotteste her på berget. Det skal vel ikke stor fantasi for å forstå at det kreves betydelig kapital for å drifte et slikt anlegg, og at den kapitalen må komme fra brukerne. Tapene i 2010 har ført til at eiere av A-aksjer har vært nødt til å gå inn med ekstra kapital. Dette hadde ikke vært nødvendig om vi hadde hatt flere betalende medlemmer/aksjonærer. I dag har vi 1236 aksjonærer. Vi trenger 1400 for å ha en sunn økonomi med rom for ytterligere investeringer. Derfor bør alle medlemmer/aksjonærer se sin interesse i å fokusere positivt på Byneset Golf, og få med seg venner, kolleger og bekjente ut på banen og treningsområdet til våren. Vi kommer til å kjøre en ”drive” med meget rimelige kurs! 

   Siden golfaksjer er priset så lavt i dag, har det aldri vært gunstigere og mer lønnsomt å skaffe seg en golfaksje. Således er inngangen til golfsporten rimeligere enn noen gang tidligere. De som er så heldige å få kjøpe en billig aksje i dag kommer faktisk til dekket bord, uten å ha vært med på ”spleiselaget”. Selvsagt er det et tankekors - og et lite paradoks - at de som var med på dette spleiselaget, og som i dag ikke lenger ønsker å spille golf får så lite igjen for sin aksje. I en slik situasjon er det lett å glemme at man i den tiden man har eid aksjen har fått spille golf meget rimelig hvert år, eller i det minste hatt muligheten til dette.
   Når det så hevdes i artikkelen at aksjer ikke lar seg selge, er dette beviselig feil. Markedet fungerer meget bra, men med priser ned mot hundrelappen. Rundt 75 aksjer har skiftet eiere i 2010, noe som viser at golfspillere forstår at det lønner seg å inneha en golfaksje, for på den måten å oppnå rimelig golfspill gjennom sesongen. Når alle som ønsker å selge sin aksje har solgt den, vil prisene gå opp igjen. Nøkkelen er å få flere til å spille golf, ikke skremme bort interesserte nybegynnere gjennom usaklige og tendensiøse presseoppslag.

   Vi har gjennom denne sesongen vært meget hjelpsomme ovenfor aksjonærer som har slitt med å selge sin aksje, således har vi kjøpt tilbake rundt 60 aksjer i 2010. Vi har ikke sagt nei til noen som har henvendt seg til oss, men det er selvsagt en grense for hvor imøtekommende vi kan være her, og har nå satt stopp for dette inntil vi har fått videresolgt de ”gamle” aksjene vi sitter på til nye golfere.

   Vi kjenner oss derfor ikke igjen i de påstander ”den anonyme næringslivslederen” kommer med i Adresseavisens oppslag. Han skal vite at det ikke er nødvendig å testamentere aksjer til oss, selv om vi setter pris på enhver gave. Vi har alltid vært behjelpelig med å omsette aksjer i forbindelse med dødsfall, det skulle da bare mangle. Men, den anonyme næringslivslederen skal også vite at når han som ivrig golfspiller går til avisen med sin frustrasjon, så er han med på å undergrave både tilliten til og økonomien i et av landets flotteste og beste golfanlegg. Dersom denne hetsen mot golfaksjer fortsetter, er vi redd for at golftilbudet i denne regionen snart blir fattigere. Seriøse golfentusiaster i denne regionen burde ha vett til å dra i samme retning og slutte opp om anlegget på Byneset, fremfor å gå til pressen og klage for sin syke mor. Vi er glade for at næringslivet i Trondheim ser verdien av at byen har et golfanlegg av internasjonal klasse, og således er tungt med som sponsorer.

   Noen hevder at vi bør slutte helt med å utstede aksjer, og gå bort fra plikten til å betale den årlige serviceavgiften, eventuelt innføre en passiv avgift for de aksjonærer som ikke ønsker å spille. Det vil i så fall bety konkurs og nedleggelse av baneanlegget. Vi må huske på at grunnlaget for i det hele tatt å komme i gang med det store private løftet som vårt 27-hulls golfanlegg representerer, samt å sikre en sunn økonomisk drift av anlegget over tid, nettopp var tuftet på den modell vi i dag har på Byneset. Det er derfor helt urealistisk i dagens situasjon, når A-aksjonærer må gå inn med privat kapital for å drifte anlegget forsvarlig, å endre på denne modellen og plikten til å betale serviceavgiften så lenge man eier aksjen. En gang i fremtiden, når vi får flere golfspillere ut på banen, er det godt mulig at dette kan bli et scenario, men ikke nå. Dette handler ikke bare om å ta vare på de som nå ønsker å selge sine aksjer, men i langt større grad å sikre anlegget for det store flertall av aksjonærer som ønsker å bruke banen, og som ønsker topp kvalitet på den. Våre aksjonærer skal vite at vi har regnet på mange forskjellige alternative modeller, og vært kreative i vår søken etter å finne løsninger for alle kategorier. Dessverre går regnestykkene ikke opp. Vi mener at serviceavgiften på Byneset er priset alt for lavt i forhold til kvalitet og omfang på anlegget. Mange klubber med kun 9-hulls bane har tilsvarende nivå på serviceavgiften. Vi bestreber oss på å holde en så rimelig pris som mulig, men med et labert sponsormarked etter finanskrisen og med lavere inntekter på greenfee er dette en særdeles tøff oppgave. Og tøffere blir den jo når vi får så store skader på anlegget som i 2010. Jeg skal være ærlig å si at vi ikke tåler mange flere slike sesonger, like lite som at vi ikke tåler at medlemmer/aksjonærer skader omdømmet til Byneset Golf gjennom egoistiske utspill i ulike media.

   Når det nå er slik at vi ikke lenger legger ut nye emisjoner, men kun videreselger ”gamle” aksjer, vil dette etter hvert medvirke til å stabilisere markedet, og over tid heve prisen på aksjene. Ved ikke å legge ut nye emisjoner, samt slik vi har gjort i 2010, å kjøpe tilbake rundt 60 aksjer fra spillere som ikke lenger ønsker å være medlem, mener vi at vi kommer kritikken i møte - slik den mer eller mindre saklig har vært formidlet de siste par årene. En slik politikk er for øvrig helt i tråd med hva NGF anbefaler klubbene å gjøre. Derfor føler vi at oppslaget i Adresseavisen skyter langt over målet, og i virkeligheten føles som et spark under beltestedet for å skade omdømmet til Byneset Golf. 

   Vi ser nå frem til en tidlig vår, og en bane som fremstår i den tilstand som er normal for Byneset - topp banekvalitet. Vi har gjort en rekke grep gjennom sesongen for å minimere mulighetene for vinterskader. Dette har vår head greenkeeper redegjort for gjennom sesongen. Rundt en halv million kroner er lagt ned i slike tiltak, så vi ber til værgudene om at vi fortsatt får en grei vinter uten mildvær og store temperatursvingninger. Vårt juleønske er mere snø og stabile temperaturer frem mot mars måned. Påsken kommer uvanlig sent i år, og vi håper å kunne åpne begge baner til påske - om ikke før.
   Med dette takker vi for sesongen 2010 - den har vært tøff og turbulent, men vær trygg på at vi kommer sterkt tilbake, og vi lar oss absolutt ikke knekke av verken presse eller andre klakører.

En fredelig jul og et godt nytt golfår ønskes dere alle!

Med vennlig hilsen

Terje G. Aasen
Daglig leder Byneset Golfsenter AS         

 

 SIDEN SIST
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
17.04.2018
Velkommen til oppstartsmøte...
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
29.01.2018
Årsmøte i Byneset Golfklubb
Les mer
16.01.2018
Ny ligningsverdi...
Les mer
12.12.2017
Julehilsen fra Nardo Bil...
Les mer
23.10.2017
Innetrening...
Les mer
22.09.2017
Hole in One...
Les mer
11.09.2017
Nok en Hole in One...
Les mer
11.09.2017
Hole in One...
Les mer
11.09.2017
Hole in One i Klubbmesterskapet...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Avtale med Havstein...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
16.08.2017
Lag-NM for senior...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
15.06.2017
Audi Quattro Cup...
Les mer
29.05.2017
Hole in One...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
23.05.2017
Kommende turneringer...
Les mer
19.05.2017
Marshall-tjeneste...
Les mer
02.05.2017
Barn & Golf på Byneset...
Les mer
28.04.2017
Årets BESTE konkurranse...
Les mer
11.05.2017
Årets første Hole in One...
Les mer
27.04.2017
DEMO - dager på Byneset...
Les mer
18.04.2017
Mesterskap for seniorer...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
16.03.2017
Simulatorcupen...
Les mer
14.03.2017
Kursoversikt 2017
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
29.09.2016
Martin Ulseth...
Les mer
22.09.2016
Nok en Hole in One...
Les mer
22.09.2016
Gratulerer med Hole in One...
Les mer
15.08.2016
NSG lagmesterskap 2016...
Les mer
12.08.2016
Hole in One...
Les mer
11.08.2016
Hole in One...
Les mer
09.08.2016
ESGA Senior Master...
Les mer
08.08.2016
Hole in One under Junior-NM...
Les mer
20.07.2016
Hole in One...
Les mer
12.07.2016
Nok en Hole in One på Byneset...
Les mer
06.07.2016
HIO for tredje gang...
Les mer
29.06.2016
Hole in One på seniorgolf...
Les mer
21.06.2016
Gratis golfskole for barn...
Les mer
02.06.2016
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
02.06.2016
Telegolfturneringen 2016...
Les mer
02.06.2016
Hole in One...
Les mer
25.05.2016
Tigressene inviterer...
Les mer
23.05.2016
Hole in One...
Les mer
20.05.2016
Turneringer...
Les mer
12.05.2016
Tirsdag er damedag...
Les mer
10.05.2016
Dametrening med Lars Martin...
Les mer
10.05.2016
Hole in One
Les mer
10.05.2016
Innkalling til ordinær generalforsamling...
Les mer
10.05.2016
Medlemstrening...
Les mer
09.05.2016
Rapport fra damegruppas oppstartsmøte...
Les mer
04.05.2016
Kom og prøv årets nyheter...
Les mer
02.05.2016
Nå starter Barn & Golf...
Les mer
02.05.2016
Ja, det er strøm i gjerdet...
Les mer
18.04.2016
Bedriftsgolf...
Les mer
04.04.2016
Rapport fra Asbjørn...
Les mer
29.03.2016
Kursoversikt 2016
Les mer
14.03.2016
Referat fra årsmøte...
Les mer
23.02.2016
Ny ligningsverdi...
Les mer
21.01.2016
Årsmøte i klubben 2016...
Les mer
04.01.2016
Norsk Seniorgolf...
Les mer
19.10.2015
Årets Matchplay...
Les mer
16.10.2015
Avslutningsturneringen...
Les mer
01.10.2015
Hole-in-One...
Les mer
21.01.2016
Dougie's takker for seg...
Les mer
18.09.2015
BGK i Junior Masters Invitational 2015
Les mer
11.09.2015
Klubbmesterskapet 2015...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
02.09.2015
Kongeturnering på en kongebane...
Les mer
01.09.2015
Resultat fra senior lag-NM...
Les mer
02.06.2015
Birdie the Beast...
Les mer
24.08.2015
To fra Byneset GK på senior landslaget...
Les mer
17.08.2015
Hole In One...
Les mer
14.08.2015
Kverneland Bil vant Sponsorcup'en...
Les mer
12.08.2015
Nok en Hole In One...
Les mer
12.08.2015
Hole In One nummer 3...
Les mer
12.08.2015
Hole In One...
Les mer
11.08.2015
Godt spill av Christian og Fredrik...
Les mer
30.06.2015
Godt spill av Christian...
Les mer
25.06.2015
Hole-in-one...
Les mer
24.06.2015
Region Junior Tour Midt-Norge...
Les mer
15.06.2015
Nordea Pairs...
Les mer
15.06.2015
Ny samarbeidspartner...
Les mer
09.06.2015
PINK CUP 2015...
Les mer
09.06.2015
Region Junior Tour 2 Major...
Les mer
26.05.2015
Hole-in-One...
Les mer
20.05.2015
Innkalling til ordinær generalforsamling...
Les mer
19.05.2015
Årets Sponsorcup...
Les mer
12.05.2015
Barn og Golf...
Les mer
07.05.2015
Medlemstrening...
Les mer
30.04.2015
INFO FRA DOUGIE...
Les mer
30.04.2015
DEMO dager på Byneset...
Les mer
22.04.2015
Årets første Hole-in-One!
Les mer
22.04.2015
Dougie´s 19th...
Les mer
15.04.2015
Ny samarbeidspartner...
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
15.01.2015
Ny ligningsverdi...
Les mer
13.03.2015
Nytt kontonummer...
Les mer
12.03.2015
Ny samarbeidspartner...
Les mer
17.02.2015
Tur med Damegruppa...
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
07.01.2015
Årsmøte i Byneset Golfklubb...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
29.10.2014
Regionslag 16-18 år...
Les mer
08.10.2014
A message from Dougie...
Les mer
09.09.2014
Lars Martin vant Norgescup...
Les mer
09.09.2014
Klubbmesterskapet 2014...
Les mer
03.09.2014
Danske Bank Invitational...
Les mer
01.09.2014
Lag-NM for seniorer...
Les mer
29.08.2014
Hole in One andre året på rad...
Les mer
29.08.2014
Danske Bank vant Sponsorcup'en...
Les mer
27.08.2014
Seniortilbud for Byneset Golf...
Les mer
28.08.2014
Telemesterskapet...
Les mer
25.08.2014
Junior Tour 1. div i Arendal...
Les mer
25.08.2014
Hole in One...
Les mer
22.08.2014
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.08.2014
Besøk fra Ålesund...
Les mer
07.08.2014
SALG i Proshopen!
Les mer
06.08.2014
Sjelden Hole in One...
Les mer
22.07.2014
Ole klarte Albatross...
Les mer
21.07.2014
8. plass på våre gutter i lag-NM...
Les mer
15.07.2014
Hole in One på Håvard...
Les mer
30.06.2014
Ole & Alexander Open...
Les mer
25.06.2014
Hole in One...
Les mer
25.06.2014
Opprykk for juniorene...
Les mer
22.06.2014
Midnight Masters...
Les mer
19.06.2014
Stjernespill i Nordea Pairs...
Les mer
19.06.2014
Vellykket Pink Cup...
Les mer
12.06.2014
Vellykket turnering...
Les mer
05.06.2014
Juniorer til Regionslaget...
Les mer
02.06.2014
Juniorer klare for Titleist Tour...
Les mer
02.06.2014
Junior Tour Major på Byneset...
Les mer
11.05.2014
Lei skap i vognhallen...
Les mer
23.05.2013
Torsdagsgolfen...
Les mer
28.03.2014
Avgifter som går til NGF...
Les mer
10.04.2010
Kursoversikt 2014
Les mer
24.02.2014
Årsmøte i Byneset Golfklubb...
Les mer
18.10.2013
Ole Fremstad til Nordic League...
Les mer
25.09.2013
Ole vant Norgescupens OOM...
Les mer
28.08.2013
Klubbmesterskap 2013...
Les mer
22.08.2013
Sponsorcup 2013...
Les mer
20.08.2013
Lag-NM for seniorer...
Les mer
11.08.2013
Norgescup på Tyrifjord...
Les mer
02.08.2013
Ole Fremstad med topp plassering på ECCO-touren…
Les mer
11.07.2013
EM for lag...
Les mer
15.05.2013
Info fra turneringsleder...
Les mer
12.05.2009
Barn & Golf ...
Les mer
08.04.2013
Reisebrev fra elite/juniorenes treningstur...
Les mer
18.12.2012
Ny sportssjef på Byneset...
Les mer
13.09.2012
Trondheim Golfsenter...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
11.06.2012
Nedslagsmerker må repareres!
Les mer
24.07.2012
Fin innsats i lag-NM på Elverum...
Les mer
31.03.2012
Spar penger med kort...
Les mer
12.04.2011
Finn et tilbud som passer deg...
Les mer
15.06.2010
Golfkort og forsikringer...
Les mer
13.01.2011
Golfaksjer...
Les mer
15.06.2010
Reigistrer runden etterpå...
Les mer
15.01.2010
Veien til golf...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen