BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Om golfaksjer og annet…
I den senere tid har det vært fokusert en del på golfaksjer. Som de fleste kjenner til har vi unnlatt å legge ut nye emisjoner i Byneset Golfsenter AS de siste par årene. Dette skyldes stor omsetning på annenhåndsmarkedet der rundt 200 aksjer har skiftet eier siden 2008. Disse aksjene har funnet sitt marked på egnede nettsteder, og nye golfere har nytt godt av betydelig lavere priser på slike aksjer.
For dem som i sin tid betalte fra 19.500 -27.000 kroner for sin aksje, er dette selvsagt sure penger å tape, men her som ellers i aksjemarkedet er det jo tilbud og etterspørsel som avgjør prisen på aksjen.
Nå er det vel slik at det er få som har investert i en golfaksje med det mål å tjene penger. En golfaksje er først og fremst en spillerett. Den årlige avkastningen kommer til uttrykk gjennom at den som benytter den spilleretten som er knyttet til aksjen får spille betydelig billigere på baneanlegget enn den som ikke har en aksje. Rundt regnet sparer man i overkant av 6.000 kroner i året dersom man spiller en runde i uken gjennom sesongen, og rundt 17.000 kroner om man spiller 2 ganger per uke. Serviceavgiften man betaler som aksjonær ligger i år på 4.920 kroner, det tilsvarer 12 runder på Byneset Nord.
Derfor vil det lønne seg for de aller fleste å gå til anskaffelse av en aksje. Nå som markedet bestemmer prisen er dette mer lønnsomt enn noen gang tidligere. Byneset Golfsenter AS vil ikke være med på å dumpe prisen på aksjer, og vil derfor ikke legge ut nye emisjoner før markedet har tatt seg opp. Dette markedet er selvsagt avhengig av tilgangen på nye golfspillere, og sårbart i forhold til de som velger å slutte med golf av forskjellige grunner.
De som sliter med å få solgt sin aksje til en akseptabel pris klager gjerne til oss, og vi har selvsagt full forståelse for at det er surt å måtte selge aksjen på "billigsalg". Det man lett glemmer i en slik situasjon er det faktum at man ved å benytte aksjen gjennom flere års golfspill har kunnet spille golf til en meget rimelig penge. Så ser man det over flere år vil vi nok hevde at det har vært økonomisk lønnsomt å inneha en slik aksje. Unntakene finnes så klart blant de som ikke har benyttet sin spillerett.
Noen klager også på plikten til å betale den årlige serviceavgiften så lenge man eier aksjen. Denne plikten er fundamental i det "spleiselag" som skulle til for å privatfinansiere vårt flotte golfanlegg, og helt avgjørende for å kunne finansiere den årlige driften av banene. Uten en slik plikt ville det aldri ha blitt noen bane på Byneset, og uten en slik plikt vil det være økonomisk umulig å drive banen videre. Andre golfanlegg som har lempet på plikten til å betale den årlige serviceavgiften sliter i dag økonomisk, og noen har endog gått konkurs. Denne plikten er nedfelt i Byneset Golfsenter AS' sine vedtekter, og er også kunngjort i de tegningsinnbydelser som har fulgt våre emisjoner. Enn videre har aksjekjøpere signert en tegningsblankett der plikten også fremgår.
At noen aksjonærer klager og er misfornøyd er selvsagt beklagelig, og negativt for Byneset Golfsenter AS og andre baneselskap. Golfaksjer har fått et negativt omdømme. Dette er ikke unikt for Byneset, men en trend i hele Skandinavia. Vi vil hevde at den negative fokuseringen på golfaksjer baserer seg på misforståelser, dårlig informasjon og ondsinnede rykter satt i scene av media og andre som måtte ha interesse av å skade golfsporten eller konkurrerende anlegg. Det er sterkt å beklage.
Vi har lagt ut emisjoner i takt med den etterspørsel som har eksistert blant golfspillerne. Nå er det slik med golf som i andre idretter at noen faller fra, mister interessen eller flytter fra byen. Disse har da som nevnt over lagt ut sine aksjer på annenhåndsmarkedet. Siden etterspørselen etter aksjer (les: tilgangen på nye golfspillere) har avtatt noe de siste par årene, så har prisen på aksjene ute i markedet sunket. At prisene nå er så lave er jo svært positivt for de som ønsker å kjøpe aksje. Nå når prisen på en aksje er mer enn halvert blir det enda mer lønnsomt å kjøpe en aksje fremfor å betale for hver runde man skal spille.
Byneset Golfsenter AS har lagt vinn på et godt omdømme, og vi har derfor en politikk der vi så godt vi kan prøver å hjelpe til både med videresalg og utleie av aksjer. Vi tilbyr også å kjøpe tilbake aksjer for på den måten å avhjelpe de aksjonærer som sliter med å betale den årlige serviceavgiften etter at de har sluttet med golf.  
At det nå ikke er marked for å legge ut nye emisjoner betyr imidlertid at vi må utsette en rekke prosjekter som vi hadde håpet å realisere. Dette gjelder blant annet ny maskinhall, ny puttingreen og serviceområde mellom klubbhuset og tee 1 på Nord samt knøttegolfbane nedenfor parkeringsplassen. Vi har imidlertid nå i år prioritert å investere i nytt avansert treningsstudio med videoanalyse. I tillegg til dette har vinterens og vårens herjinger med banen ført til et stort behov for rehabilitering av greener, spesielt på Nord.
Vil vil derfor også i høst investere mye i reshaping/ombygging av greener for å om mulig bidra til å redusere vinterskader, slik at banen kan åpnes tidlig om våren, slik vi har vært vant til på Byneset.
En vesentlig årsak til at vi har en så solid økonomi på Byneset, er at vi har investert og bygd ut banen i takt med aksjesalget. Totalt er det investert i overkant av 40 millioner i baneanlegget, hvorav cirka 27 millioner er skaffet til veie gjennom salg av B-aksjer ved emisjoner.
I år har det vært en del fokus og klager på banekvaliteten, men det store flertall av klubbens medlemmer har utvist stor forståelse og respekt for de beslutninger vi har tatt i forhold til åpning av anlegget. Det de som roper høyest glemmer er at vi har hatt den tøffeste og kaldeste vinteren i manns minne. Telen gikk nesten 2 meter nede i jorda, og attpå til fikk vi en ekstremt kald vår. Til tross for at vi hadde 4 banearbeidere på heltid gjennom vinteren, og brukte store ressurser på å fjerne is fra greenene, fikk vi betydelig "isbrann" skader på disse. Dette har som kjent medført at vi måtte starte reshaping og ombygging av flere greener, og dette arbeidet vil vi som nevnt fortsette med til høsten. At banene har åpnet så sent i år er en vurdering som vår head greenkeeper og undertegnede har gjort i full forståelse med klubbens banekomité. Alle er skjønt enige om at det ville gjøre stor skade på banen, samt at vi ville slite med dårlige greener langt utover i sesongen, dersom vi hadde åpnet tidligere. Erfaringen fra fjorårssesongen, da vi åpnet alt for tidlig, bekrefter dette. Det er også verdt å nevne at vi har ansatt nok en banearbeider på heltid samt at vår maskinpark stadig kompletteres og forbedres. Innsatsen til våre banearbeidere er formidabel, og med vår nye head greenkeeper Ole Kjøsnes i spissen fortjener de alle stor ros for sitt engasjement og pågangsmot for å få banen i stand. Fairwayene og teestedene er allerede bedre enn noen gang, og greenene utvikler seg merkbart, og tettes for hver dag som går nå.
Vi regner med at de fleste prioriterer å fokusere på det positive her på Byneset. Vi er stolte av at vi i løpet av få år har klart å bygge ut dette anlegget til et av de aller beste i landet. Vi har det beste treningsanlegget, og nå bygger vi også det mest avanserte treningsstudioet som finnes på markedet. Vi har også det beste klubbhuset, og med de nye kreative og energiske driverne er dette allerede en suksess. Nytt av året er at vi også tilbyr kortautomat på drivingrangen, slik at det blir billigere å trene - i alle fall for dem som har behov for å trene mye, noe som vel gjelder de fleste av oss.
Vi satser for øvrig mye på markedsføring, i år gjennom både reklamefilm og to utgaver av vår golfavis i Adressa. Den neste kommer uken før NM i august. Meld deg gjerne som frivillig!
Vel, dette var en kort orientering og om ditt og datt, og så får vi håpe at været retter seg utover sommeren og at vi får forhold som muliggjør en flott bane om ikke så mange ukene.
Til slutt en oppfordring: - Fokusér på det positive, det gjelder både ditt eget golfspill og det totale konseptet på Byneset.

Mange hyggelige golfopplevelser ønsker vi alle, både medlemmer, sponsorer og besøkende!

Terje G. Aasen
Daglig leder 
 

 

 NYTT
01.12.2017
GODT NYTT ÅR!
Les mer
16.08.2017
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
27.06.2017
Velkommen til vårt flotte golfanlegg...
Les mer
06.06.2017
Bli med på VOLVO TOUR TRØNDELAG...
Les mer
08.02.2017
Årsmøte...
Les mer
08.08.2016
Junior NM på Byneset Golfbane...
Les mer
02.08.2016
JUNIOR NM 2016
Les mer
20.07.2016
Midt Norsk Mesterskap 2016
Les mer
05.02.2015
Fordeler for aksjonærer...
Les mer
28.06.2013
Hashtag...
Les mer
02.08.2012
Alt om Norwegian Challenge...
Les mer
15.06.2010
Om golfaksjer og annet…
Les mer
07.05.2010
Billige rangeballer med kort!
Les mer
25.02.2009
Grasrotandelen...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen