GOLF FORUM BYNESET
Våre samarbeidspartnere
Golf Forum Byneset
Terminliste Golf Forum
Medlemmer
Statutter
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Golf Forum Byneset
Våre samarbeidspartnere er alle medlemmer i Golf Forum Byneset (GFB).
På "årsmøte" i GFB i desember 2006 ble det vedtatt å legge den økonomiske styringen av GFB inn under Byneset Golfsenter AS.
Slik dette har fungert så langt har BGS overført et beløp på kr. 3.000.- for hver hullsponsor til GFB samt et mindre beløp for andre sponsorer. Dette har mer enn dekt kostnadene med de aktiviteter GFB har initiert.
Det var enighet om at en omorganisering slik at man for ettertiden slapp å oppebære en egen økonomi med dertil hørende byråkrati ville være bedre. Således gikk man inn for at GFB legges direkte inn under BGS og føres i BGS sitt regnskap fra og med 2007. BGS gjør en bevilgning på inntil kr. 60.000,- per sesong og betaler således for alle aktiviteter i GFB direkte.

GFB administreres av en styringsgruppe bestående av følgende medlemmer:
Knut Pedersen – Adresseavisen
Dag Berg – HK Reklame
Tor Martin Johansen – Møller Bil
Terje G. Aasen - Byneset Golfsenter

Styringsgruppens oppgaver er definert slik:
1) "Samle samarbeidspartnerne" - "Nettverksbygging".
Dette innebærer å sette i gang aktiviteter som genererer synergieffekter for samarbeidsbedriftene.

2) Organisere turneringer og kick-off
a) Lukket turneringer i august/septemberb kun for medlemmene i GFB.
b) Åpen turnering for alle klubbmedlemmene.
Man søker her å arrangere en åpen turnering over 18 hull hvor samarbeidsbedriftene får anledning til å profilere seg på respektive sponsorhull med servering, reklamemateriell og andre aktiviteter.
c) En kick-off i begynnelsen av sesongen.
Arrangeres som frokostmøte med 9-hulls Texas Scramble på Byneset Syd og med Golf-INTRO for de som ikke spiller golf. Anledning til å ta med andre beslutningstakere i bedriften (2) samt kunder (2).

3) Organisere treninger
a) Innendørs aktiviteter
Simulatorturneringen i Trondheim Golfsenter er en populær aktivitet som igangsettes i januar/februar måned.
b) Utendørs trening
Det legges opp til organiserte treninger med pro på drivingrangen i mai/juni der også Swing Catalyst inngår i opplegget.

4) Produsere en aktivitetskalender
Styringsgruppen søker å produsere og distribuere en aktivitetskalender for GFB på nettsidene

5) Markedsføring, informasjon og møter
Styringsgruppen søker å bidra til aktiv markedsføring av de enkelte samarbeidsbedriftene ovenfor golfmiljøet.
Det legges opp til å bruke BGS sine nettsider aktivt.
Styringsgruppen er også ansvarlig for informasjon til samarbeidspartnere, og vil arrangere møter i GFB etter behov.

6) Golftur for sponsoreene
Styringsgruppen søker å utrede muligheter for en årlig utenlands golftur og eventuelt arrangere slike.

7) Kvalitetssikring
Styringsgruppen skal også være et forum for kvalitetssikring av samarbeidspakkene. 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen