BYNESET GOLFSKOLE
Om Byneset Golfskole
Golfkurs på Byneset
Golf Intro
Golfkort komité
Veien til golf...
Drivingrange
Medlemstreninger
Barn & Golf
Privat undervisning
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

 

Slik blir du golfspiller

Veien til Golf...

Senker terskelen og nye retningslinjer for nybegynneropplæring.
Pilotprosjektet for nybegynneropplæringen som er blitt gjennomført i perioden 2008 – 2009, er nå sluttført. Det er gjort mange positive erfaringer med å senke terskelen for å komme i gang med selve spillet gjennom å bruke mye av kurstiden til praktisk trening av både teknikk, golfvett, regler og spill.

Samtidig er det åpenbart at nøkkelen til suksess for klubbene er god planlegging i forkant og nitid oppfølging av den enkelte nybegynner etter avsluttet Veien til Golf kurs, heretter forkortet VTG-kurs. Det ER krevende for klubbene å gjøre en god jobb med sine nye spillere, men det MÅ til skal vi klare å rekruttere og beholde dem.

På bakgrunn av resultater og erfaringer med prosjektet, besluttet NGFs styre den 28. oktober 2009 å innføre nye bestemmelser og retningslinjer som skal gjelde for nybegynneropplæringen fra og med januar 2010. Målet er å gi nye spillere en mest mulig praktisk og positiv tilnærming til golfen.

Hovedprinsippet er at NGF lager rammer og retningslinjer for planlegging, gjennomføring og oppfølging, og at klubbene får forholdsvis frie hender til å utforme sine kurs innenfor rammeverket.

NGFs rammebetingelser for nybegynneropplæringen

Kurset
VTG-kurs på minimum 12 klokketimer hvorav minimum ¾ som praksis på et utendørs golfanlegg.

Treningskortet er pensum, og alle punkter på treningskortet skal gjennomføres i praksis.

Materiell fra NGF skal benyttes; heftet Veien til Golf (ny utgave av det gule heftet), en illustrert utgave av golfreglene (ny) og regelboken. For barn til og med 12 år skal NGFs materiell Barn & Golf med Golfmerket brukes.

Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve, er det selvfølgelig lov.

Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs, dvs. at alle punktene på treningskortet er gjennomført i praksis, tildeles spilleren klubbhandicap -54.

ALLE deltagere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs.

Klubben
Klubben skal delta med minst 2 personer på NGFs kurs for Veien til Golf-ansvarlige, fortrinnsvis VTG ansvarlig og den treneren som skal gjennomføre mesteparten av opplæringen.

Det er en forutsetning at klubben kan vise til samspill og en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene, eks. VTG ansvarlig, trener, daglig leder og greenkeeper.

Det må legges til rette på anlegget slik at øvelsene på treningskortet kan gjennomføres. Det gjelder både den tekniske treningen og banespillet.

Enhver nybegynner skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs og så lenge vedkommende selv ønsker det. Det kan være tilbud om mer teknisk trening, spill på bane med fadder, mulighet for å trene videre med en spesiell gruppe (eks. barn, juniorer, damer, herrer), mer trening i golfvett og golfregler, enkle konkurranser osv.

NGF
NGF skal ferdigstille materiellet som skal brukes og en veiledning for klubbenes ansvarlige.

NGF skal arrangere kurs for klubbenes ansvarlige.

Golfsentrene
Teknikktrening på et innendørs golfsenter kan være en god måte å komme i gang på. Det kan imidlertid ikke erstatte ovenfor beskrevne kursopplegg hvor minimum ¾ av et Veien til Golf kurs skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg. Derimot vil spillere som har lært en viss grunnteknikk, lettere og raskere få glede av spillet ute på banen når de gjennomgår klubbens Veien til Golf kurs.

Utstedelse av Golfkort…
Golfkort kan du ta i en golfklubb som har godkjent bane. Det er som regel ingen forutsetning at du er medlem av en golfklubb for å være med på teorikurs eller ta fatt på den praktiske treningen. For å få utstedt Golfkort kreves det derimot medlemskap i en golfklubb.


 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
17.04.2018
Velkommen til oppstartsmøte...
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
25.08.2017
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
02.05.2017
Barn & Golf på Byneset...
Les mer
18.04.2017
Oppstarsmøte for damegruppa...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen