TURNERINGER
Terminliste
Pålogging Golfbox
Turneringskomité
Handicapbestemmelser
Typer turneringer
Regler for turneringer
Lokale regler
Golfregler
Etikette
Sikkerhet
NM 2010
NORWEGIAN CHALLENGE 2012
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge

Det gjelder alles sikkerhet!


• Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal klartegn
avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm.
• Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen.
• Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin
eller spillere på greenen.

Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra
banen og beslagleggelse av handikapkort/grønt kort. Kortet, sammen med en
rapport, vil bli sendt spillerens hjemmeklubb som kan gi ytterligere reaksjoner.
Kopi av rapporten sendes NGF.

I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner/straffereaksjoner:
• Irettesettelse
• Bøtelegging
• Utestengelse

Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse
være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av
handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en administrativ
forføyning av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes
og behandles av Norges Golfforbunds domsutvalg.

Rapportskjema
Oppfølging av ulykke eller fare for ulykke,
som har ført til eller kunne lede til skade på person.

Klikk her for nedlasting av skjema
 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen