TURNERINGER
Terminliste
Pålogging Golfbox
Turneringskomité
Handicapbestemmelser
Typer turneringer
Regler for turneringer
Lokale regler
Golfregler
Etikette
Sikkerhet
NM 2010
NORWEGIAN CHALLENGE 2012
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

 

Golfregler…

Golfens grunnleggende idé er ganske enkel. En ball spilles fra et fast utslagssted til et bestemt hull i bakken på færrest mulige slag. En av de grunnleggende reglene er: "spill ballen som den ligger - og spill banen som den er". Vinner er den spiller som har brukt færrest slag (slagspill) eller leder med flere hull enn det er hull igjen å spille på en fastsatt runde, vanligvis 18 hull (matchspill).

Golfreglene regulerer alt vedrørende spillet på banen, turneringskomiteen og dommerens arbeide. Reglene inneholder også bestemmelser om køller, baller og amatørregler. I tillegg til regelboken finnes det en samling Decisions som gir eksempler på regeltolkninger. I Europa er det R&A Rules Limited i Skottland som håndterer samtlige regler.

Enhver spiller bør i det minste kjenne de vanligste reglene, og man bør alltid ha regelboken med seg i golfbagen slik at man kan slå opp hva man skal gjøre i spesielle situasjoner.

Det aller viktigste er imidlertid at man alltid etterstreber å følge reglene, også når man spiller selskapsspill. I golf er man sin egen dommer og man er selv ansvarlig for at resultatet blir korrekt og i overensstemmelse med reglene.

Husk at reglene er til for å hjelpe…

Du kan lese mere om golfreglene ved å klikke her

Byneset Golf har god kompetanse …

Alise Polden
har de siste årene skaffet
seg erfaring på mange ulike måter
innen golfsporten.
Hun har blant annet tatt kurs
for Grønt Kort undervisning,
turneringsledelse og dommerutdanning.
Dette er erfaringer som våre
medlemmer kan få glede av.

Nå er utdannelsen ferdig
og etter 5 år med "kursing"
er det dommergjerningen
som står for tur.
Alise dømmer turneringer
over hele Norges land.


Ved høstens (2008) dommersamling var det ca 80 som tok dommerprøven. Det var 34 som fikk dommerstatus og 27 som forbundsdommere. Alise var en av de som besto prøven og fikk status som forbundsdommer.

Vårens dommersamling (2009) ble gjennomførti mars på SAS Radisson Fornebu.
På denne Dommersamlingen var forbundsdommere, dommere, aspiranter (som har bestått DK2) og TD'er invitert. Totalt sett med alle dommere og aspiranter er det 120 personer i aktivitet.
Her ble det gjennomgang av nye regler, regelsituasjoner, hcpregler osv. Nye flotte dommerantrekk ble også utdelt.

Dommerstigen:
Regel- og dommerkurs del 1 (2 dager + 1 dag på banen)
Opptakskrav: Gjennomført og godkjent TL 1 og 2.
Avholdes om våren og kompletteres med regelgjennomgang en dag på en golfbane.
Aspirantoppdrag i sesongen - for de som ønsker å få dommerstatus.
Moduler:
> Dommer 1 - Dommerstigen, dommerens plikter og oppgaver, forholdet dommer - spiller, praktisk dømming, å være dommeraspirant
> Golfregler 3 A - Bli kjent med Decisions, regelgjennomgang
> Golfregler 3 B - Gruppearbeid
> Golfregler i praksis - (Merking av banen, lokale regler)


Regel- og dommerkurs del 2 (2 dager)
Avholdes om høsten. Avsluttes med skriftlig prøve. Ved godkjent prøve beholder aspiranten sin grad frem til første dommertest, forutsatt praktisering i NGF-systemet. Øvrige får status som klubbdommer.
Moduler:
> Dommer 2 - Erfaringer fra sesongen som aspirant, praktisk dømming
> Golfregler 4 A - Erfaringsutveksling, regelgjennomgang
Golfregler 4 B - Gruppearbeid og tester

Dommeraspirant
2 eller 3 sesonger

Dommertest 2. hvert år om høsten
Status som forbundsdommer, dommer eller dommeraspirant i en 2-årsperiode forutsatt praktisering i NGF-systemet.


Kurs for Veien til golf - ansvarlige:
Moduler:
> Grønt Kort - bestemmelser og gjennomføring
> Etikette, holdninger, amatørregler, handicap og slope
> Golfregler - Grønt Kort nivå
> Presentasjonsteknikk

Turneringsledelse:
Turneringslederkurs 1 - klubbturneringer (2 dager)
Moduler:
> Turnering 1 A - Turneringskomiteen, spilleformer og konkurransetyper, turneringsprogram, turneringsbestemmelser, innbydelse, trekning
> Turnering 1 B - Handicap, slope, trekning av matchturnering, turneringsavvikling, resultater, premiering, klubbmesterskap, usportslig opptreden, amatørregler, eksterne turneringer
> Golfregler 1 - Reglenes opprinnelse, regelbokens oppbygging, regelgjennomgang
> Golfregler 1 B - Gruppearbeid


Turneringsleder 2 - forbundsturneringer (2 dager)
Moduler:
> Turnering 2 - NGFs turneringsbestemmelser, planlegging og avvikling, oppsett av banen, amatørregler
> Golfregler 2 A - Regelgjennomgang, lokale regler, merking og oppmåling av banen, dommerstigen
> Golfregler 2 B - Gruppearbeid og tester

TD-opplæring:
TD er en forkortelse av ”tournament director” og brukes som benevning på de personer som NGF oppnevner til å bistå som rådgiver overfor klubbene i planleggingsfasen ved større arrangementer og være øverste ansvarlig under selve arrangementet.

En TD skal ha god kjennskap til blant annet organisering av golfturneringer, turneringsbestemmelser, golfregler og oppsett av banen. NGF velger ut de personer som skal utdanne seg til TD. For tiden er det om lag 10 personer som innehar denne rollen. Interesserte kan ta kontakt med golfforbundets utdannings- og /eller turneringsansvarlig.

Flere fra vår klubb som har tatt kurs…
Helge Sannes, GK/turneringsledelse 1 og 2, Dommerkurs 1
Håkon Fallan GK/turneringsledelse 1
Carl Fredrik Hestbek GK/turneringsledelse 1
Rune Veie GK/turneringsledelse 1
Reidar Stølan GK/turneringsledelse 1 og 2
Eirik Magelssen GK/turneringsledelse 1 og 2
Astri Liland GK/turneringsledelse 1 og 2
Svein Jørgensen GK/turneringsledelse 1
Arnt D. Johnsen GK/turneringsledelse 1
Hans Krumsvik GK/turneringsledelse 1
Børge Klungerbo GK/turneringsledelse 1
Alexander Søbstad GK/turneringsledelse 1
Bjørn Wirkola turneringsledelse 1
Øystein Pedersen turneringsledelse 1 og 2, Dommerkurs 1
Roy Nesset turneringsledlese 1 og 2, Dommerkurs 1
Gudjon Gudjonsson turneringsledelse 1 og 2
Hans Petter Skjærvold GK/turneringsledelse 1 og 2

 

 







 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen