TURNERINGER
Terminliste
Pålogging Golfbox
Turneringskomité
Handicapbestemmelser
Typer turneringer
Regler for turneringer
Lokale regler
Golfregler
Etikette
Sikkerhet
NM 2010
NORWEGIAN CHALLENGE 2012
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Typer turneringer

Turneringsformer
Det finnes en rekke spilleformer å velge mellom.

1.1 Spilletyper
Det er to hovedtyper av golfspill; matchspill og slagspill.

Matchspill er spill om hull. (Regel 2).
Slagspill er spill om best totalresultat etter spill av den fastsatte runden eller rundene. (Regel 3). Visse spesielle regler som gjelder slagspill er så vesentlig forskjellige fra dem som gjelder matchspill at å kombinere disse to spilletyper ikke er praktisk mulig og heller ikke tillatt (Regel 33-1).

1.2 Spillemåter
Spillemåtene er singlespill, parspill og lagspill. I singlespill utgjør en spiller en side. I parspill danner to spillere side og spiller en felles ball eller hver sin ball. I lagspill danner flere enn to spillere side, spiller minst to baller og oppnår et felles resultat. I lagspill er det også både parspill og single. Eksempel Lag-NM

1.3 Spilleformer

1.3.1 Slagkonkurranse
Slagspillkonkurranse der det spilles en fastsatt runde og totalresultatet teller. Alle hull må hulles ut. Kan regnes uten handicap (brutto) eller med handicap (netto).

1.3.2 Bogey, Par og Stableford (Regel 32)
Former for slagspillkonkurranser hvor det spilles mot en fastsatt score på hvert hull.

1.3.3 Foursome (Regel 29)
To spiller mot to og hver side spiller en ball. Hver side spiller annen hver gang fra utslagsstedet, og annen hver gang på ballen (Se Regel 29). Provisorisk eller annen ball satt i spill fra tee skal spilles fra den tee hvorfra den
opprinnelige ballen ble spilt.

1.3.4 Greensome
En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget, deretter spilles det som i foursome.
I greensome spilles ikke provisorisk ball fra tee.

1.3.5 Irish Greensome
Variant av greensome hvor begge spillere slår ut fra utslagsstedet. På hull med par 4 og par 5 slår spillerne et slag til på partnerens ball. Deretter velger man hvilken ball man vil spille videre.

1.3.6 Threesome (Regel 29)
En spiller mot to og hver side spiller en ball. (Se Regel 29)

1.3.7 Three-ball (Regel 30)
Tre spiller matchspill mot hverandre og hver spiller sin egen ball. Hver spiller spiller to adskilte konkurranser.

1.3.8 Københavner
Slagspillkonkurranse mellom tre spillere som deler 6 poeng på hvert hull. Den beste får 4 p., den nest beste 2 p.
og den dårligste 0 p. Er en spiller best alene og to like, blir poengene 4-1-1. Hvis to er best og en dårligst, blir poengene 3-3-0. Er alle like blir poengene 2-2-2.

1.3.9 Best-ball (Regel 30)
En spiller mot den beste ballen til to eller
tre spillere.

1.3.10 Four-ball (Se Regel 30 og 31)
To spillere danner side og spiller hver sin ball. Sidens beste resultat på hvert hull teller.

1.3.11 Four-ball sammenlagt
To spillere danner side. Deres sammenlagte resultat på hullet er sidens resultat.

1.3.12 Four-ball beste og dårligste
("High and low")
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes dårligste ball spiller om ett poeng.

1.3.13 Four-ball besteball og sammenlagt
Det spilles om to poeng på hvert hull. Sidenes beste ball spiller om ett poeng og sidenes sammenlagte resultat spiller om ett poeng.

1.3.14 Ransome
To spiller mot to i tre separate seks-hulls konkurranser. På de første seks hullene spilles four-ball, neste seks hullene spilles foursome og på de siste seks regnes partnernes sammenlagte score.

1.3.15 Nassau
Det spilles om tre poeng. Ett poeng for beste første ni hull, ett poeng for beste siste ni hull og ett poeng for beste runde.

1.3.16 Eclectic
Slagspillturnering over to eller flere runder. For hvert hull noteres fortløpende det beste resultatet. Summen av det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens sluttresultat.

1.3.17 Flaggkonkurranse
Slagspillkonkurranse der et flagg plasseres der spillerens ball ligger når han har brukt sine slag (par + spillehandicap.). Hvis en deltager ikke har brukt alle sine slag til og med det 18. hullet, fortsetter spillet på
andre runden (19. hullet). Den som kommer lengst vinner turneringen. Hvis en spiller med sitt siste slag slår out of bounds eller mister ballen, settes flagget ned på det stedet hvor det siste slaget ble spilt fra.

1.3.18 Snorkonkurranse
Slagkonkurranse hvor spilleren får en snor like lang i meter som hans spillehandicap. Under spillet kan han forbedre ballens beliggenhet ved å flytte den. Snoren klippes av med samme lengde som ballen flyttes. Utover snoren får spilleren inget spillehandicap. Det antall slag spilleren har brukt på runden er sluttresultatet uansett
om han har forbrukt snoren eller ikke.

1.3.19 Slaggolf
Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

1.3.20 Scramble
Hvert lag består av to, tre eller fire spillere. Samtlige spillere slår hver sin ball fra utslagsstedet. Deretter velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde og slår sine slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull. En utjevnende faktor kan være at hver spiller skal ha tre eller fire tellende "driver". Turneringen bør
spilles uten handicap. Hvert lag bør kombineres slik at sammenlagt handicap blir så lik som mulig. Ved bruk av handicap bør et 2-mannslag få 25 prosent av sammenlagt spillehandicap, et 3-mannslag 15 prosent av sammenlagt spillehandicap og et 4-mannslag 10 prosent av sammenlagt spillehandicap.

1.3.21 ProAm
Lagspill hvor laget vanligvis består av en profesjonell spiller og de øvrige er amatører. MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen