TURNERINGER
Terminliste
Pålogging Golfbox
Turneringskomité
Handicapbestemmelser
Typer turneringer
Regler for turneringer
Lokale regler
Golfregler
Etikette
Sikkerhet
NM 2010
NORWEGIAN CHALLENGE 2012
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

 

Handicapbestemmelser
Golfspillet baseres blant annet på at hver enkelt golfer fører sitt handicapkort nøyaktig slik at alle spiller på mest mulig riktig handicap. Norges Golfforbund har laget et sett bestemmelser som angir hvordan dette skal skje.

Les NGFs handicapbestemmelser ved å klikke her!

På NGFs hjemmesider legges også ut en "FAQ" som på norsk betyr "mest stilte spørsmål". Denne vil bli oppdatert fortløpende med spørsmål og svar av generell interesse. Slike spørsmål bes sendt på e-post til thore.wilhelmsen@golfforbundet.no

Nye handicapbestemmelser fra 2007
Det er gjort justeringer i handicapbestemmelsene fra og med 2007. Her finner du de viktigste endringene som blant annet tar for seg nye regler for opp- og nedskriving, samt etablering av handicap.

Hva er nytt i 2007?
Det er fem store "nyheter" i NGF's handicapbestemmeler for 2007-2008.

1)
En helt ny metode å etablere handicap (ved overgang fra grønt kort).
Se punkt 5.5 etablering av eksakt handicap.

2)
Alle handicaptellende runder for opp- og nedskrivning må registreres før start.
Se punkt 5.6 justering av handicap.

3)
Det innføres 9-hulls handicaptellende runde i handicapkategori 3-5 (hcp 11,5 - 36,0). Disse får også i tillegg egen 9-hulls buffersone.
Se punkt 2.3, 5.6.6 og 5.6.7

4)
Man må registrere minst fire handicaptellende runder per sesong for å opprettholde et gyldig "turneringshandicap".
Se punkt 4.5.6

5)
Beregning av "Competition Stableford Adjustment" (CSA) i turneringer (er frivillig, men anbefales).
Se vedlegg C.


Hvorfor er NGFs handicapbestemmelser slik de er?
Norges Golfforbund er medlem av European Golf Association (EGA) og følger dermed EGA's handicapbestemmelser (EGA Handicap System).
Disse revideres hvert annet år av EGA's "Handicapping and Course Rating Committe" som er ansvarlig for EGA Handicap System. NGF har én representant i denne komitéen.

Siden EGAs handicapbestemmelser er revidert før 2007-sesongen er dermed også NGF's handicapbestemmelser revidert (desember 2006) og de nye reglene er gyldige i perioden 01.01.2007 - 31.12.2008.

Etter siste revisjon av NGFs handicapbestemmelser er det nå en del endringer og nyheter i forhold til tidligere, som er verdt å merke seg.

For det første er rekkefølgen på hvordan bestemmelsene presenteres endret slik at NGF's handicapbestemmelser nå er sortert på tilsvarende måte som originalteksten (EGA Handicap System).

Videre er flere av bestemmelsene (se under) endret/nye slik at NGF's handicapbestemmelser nå er helt i henhold til EGA Handicap System, og også tilnærmet likt de andre europeiske lands handicapsystemer.

Det kan imidlertid forekomme små forskjeller mellom ulike europeiske lands handicapsystem. Dette skyldes at det gis rom for enkelte lokale tilpasninger samt at enkelte land fortsatt har laget sine egne "vrier" på enkelte ting. Great Britain og Ireland følger ikke EGA Handicap System.

Her er noen av de viktigste reglene:

Spilleren skal registrere alle handicaptellende runder på handicapkortet og umiddelbart etter avsluttet runde beregne nytt handicap attestert av markør. Dette gjelder også ved spill på andre baner, også i utlandet.

Handicaptellende runder er enhver turneringsrunde over 18 hull som spilles ifølge reglene for slagspill. Dvs. Ikke matchspill, eclectic, scramble eller four-ball.

Enhver selskapsrunde over 18 hull som spilles ifølge reglene for slagspill med resultat innenfor buffersonen eller bedre er handicaptellende.

For handicap kategori 3-5 er enhver runde som omfatter 9 hull eller mer med resultat innenfor buffersonen eller bedre handicaptellende. Resultatet fremkommer ved at den oppnådde poengsum tillegges 2 poeng for hvert hull som ikke er spilt. Hullene som er spilt må telle med.

Reglene for slagspill forutsettes at ballen settes i hullet. Selskapsrunder hvor det gis putter er derfor ikke handicaptellende. Handicapkomiteen kan likevel ta hensyn til slike runder

Det forutsettes også at runden er spilt på en bane som har gyldig baneverdi. Handicapkomiteen avgjør om dette er tilfelle etter en vurdering av spilleforholdene. Banen kan maksimalt ha 2 provisoriske greener og hullenes samlede lengde må ikke avvike fra ordinær lengde med mer enn 100 meter

Spillehandicap
I turneringer over en dag eller flere sammenhengende dager skal man benyttet det handicap man har den dagen turneringen starter og ikke det handicap man hadde ved påmelding til turneringen. Dog skal
handicap justeres etter hver runde. For turneringer over flere dager som ikke er sammenhengende skal man starte med det handicap man har på hver enkelt turneringsdag.

Man skal spille i den klasse som man startet i den første turneringsdagen.

Skifte av hjemmeklubb
Er man medlem av flere klubber så må man bestemme seg for hvilken av klubbene man ønsker som hjemmeklubb. Ønsker man å skifte hjemmeklubb må dette gjøres før nyttår, skriftlig til både nåværende og ny hjemmeklubb. En kan ikke regne med å skifte hjemmeklubb i løpet av sesongen.

Dette er viktig fordi:
- Det er hjemmeklubben som krever inn avgiften for bladet " Norsk Golf "
- Det er fra hjemmeklubben NGF får adresseregisteret som brukes ved utsendelse
av " Norsk Golf "
- Man kan ikke ha GK/Hcp-kort fra mer enn en klubb
- Man kan kun representere en klubb ved turneringer, hjemmeklubben - som har
utstedt hcp.kortet MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
17.04.2018
Velkommen til oppstartsmøte...
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
25.08.2017
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
02.05.2017
Barn & Golf på Byneset...
Les mer
18.04.2017
Oppstarsmøte for damegruppa...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen