BANEVEDLIKEHOLD
Banevedlikehold
Vedlikeholdsplan
Maskinparken
Våre banearbeidere
Sikkerhet på banen
Banedokument
Sikkerhetsdokument
Banene
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Sikkerhet på golfbanen

Banearbeidere på norske baner opplever at risikoen for å bli skadet mens de jobber på banen har økt betydelig i de siste årene. Det de fleste ser på som den største faren på arbeidsplassen, er å bli truffet av en golfball. Det er klart at risikoen for dette har økt i og med at spillertettheten har økt som resultat av økt popularitet for golfsporten og flere nye spillere.

På bakgrunn av dette er det utarbeidet bestemmelser knyttet til sikkerheten på norske golfbaner.

Sikkerhetsbestemmelsene skal være oppslått på alle banens sentrale oppslagstavler, samt ved første og tiende utslagssted. Det ligger en verdi i at man på alle landets baner møtes av det samme regelverket.

Det er viktig at de som jobber på norske golfbaner føler at de har en trygg arbeidsplass.
Det er også vesentlig at alle spillere bidrar til at det er sikkert å oppholde se på golfbanene.

Utstyr og arbeidsrutiner for banearbeidere
Et spørsmål som diskuteres mye er hvordan banearbeidere skal være kledd/utstyrt for å synes/sikres og dermed unngå risiko for ulykker. Konklusjonen er at verken hjelm, varselvest, eller blinkende lys/"beskyttelse" på maskin løser problemet. Dette kan derimot øke risikoen for ulykker! Ved å utstyre banearbeider med sikkerhetsutstyr vil spillerne muligens få en oppfatning av at banearbeiderne er "fritt vilt". Dette kan også være med på å skape grunnlag for et uønsket automatisk handlingsmønster. Det er også forbundet med risiko å stole på teknisk innretninger som f. eks blinklys. Hovedproblemet er ikke at banearbeiderne ikke synes, men at spillerne ikke innser risikoen før de slår ballen.
Det er svært viktig å holde fokus på det holdningskapende arbeidet.

Det gjelder for banearbeider å utvikle arbeidsrutiner slik at ulykker og farer i størst mulig grad unngåes. Samtidig er det viktig at kombinasjonen banearbeid/golfspill flyter så smidig som mulig.

Det oppfordres til følgende rutiner:
- Ved transport, unnvik kjøring mot spilleretningen ved "blinde" hull. Kjør alltid slik
at maskinen er synlig for spillere.
- Når det er klart skal tydelig tegn gis. Strekk opp armen og avvent tilbakemelding
fra spilleren. Kjør eller gå til side slik at spilleren fritt kan slå uten risiko for å treffe deg.
- Unngå unødig kjøring blant spillere. Det innebærer ikke at man skal akseptere
inneffektivitet, men at klippingen skal skje etter en gjennomtenkt plan.
- Lange varselflagg bør benyttes på de banene der dette trengs
(kupert terreng, begrenset oversikt etc.). Førstehjelpskrin bør finnes på alle maskiner.

Sikkerhetsgjennomgang
NGF anbefaler at det før hver sesong gjennomføres en sikkerhetsbefaring av anlegget. Denne bør utføres av en gruppe bestående av styret, daglig leder og green-keeper. Formålet med befaringen er å se over farlige områder og plassering av skilt og eventuelt andre sikkerhetstiltak. Å gjennomføre nødvendige tiltak er også svært viktig i forbindelse med et eventuelt erstatningssøksmål.
Det gjelder å "bygge bort" farer! Spesielle ting man bør være oppmerksom på:

- Avstand mellom og rundt drivingrangens utslagsmatter
- Rutiner ved klipping og ballpukking på drivingrangen
- Blinde hull
- Tynne ut skogspartier for å få fri sikt slik at man ser om det kommer maskiner
eller spillere
- Unngå for bratte skrenter

Det vises for øvrig til NGFs "Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner"

Rutiner for gjennomføring i hver klubb
Golfanleggets ledelse må være informert om sikkerhetsbestemmelsene og prosedyrer ved brudd på disse. Det må være avklart hvem som har myndighet til å gjennomføre reaksjonene.
Golfanleggets ledelse er ansvarlig for at dette ivaretaes.
Banearbeiderne og andre ansatte på bane/klubb kan beslaglegge spillerens handikapkort/grøntkort dersom det skjer brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Spilleren kan bortvises fra anlegget, og kortet sendes spilleres hjemmeklubb sammen med rapportskjema. Kopi av rapporten sendes NGF. I alvorlige tilfeller skal forholdet anmeldes til NGFs domsutvalg.

I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner:
- Irettesettelse
- Bøtelegging
- Utestengelse

Ved alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en administrativ forføyning av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes og behandles av Norges Golfforbunds domsutvalg.

Rapportskjema
Oppfølging av ulykke eller fare for ulykke, som har ført til
eller kunne lede til skade på person.

Klikk her for nedlasting av skjema

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen