BANEVEDLIKEHOLD
Banevedlikehold
Vedlikeholdsplan
Maskinparken
Våre banearbeidere
Sikkerhet på banen
Banedokument
Sikkerhetsdokument
Banene
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Maskinparken

Byneset Golf innehar en meget avansert og stor maskinpark. For å utføre moderne golfbanevedlikehold kreves et stort apparat både med maskiner og kompetent mannskap. Denne presentasjonen er ment å gi en enkel informasjon om hvor kostnadskrevende dette virkelig er.
Vår filosofi er at mest mulig av baneområdet skal være ferdigklippet så tidlig som mulig på dagen. Dette innebærer relativt mange maskiner og ansatte som hver dekker sitt spesielle område.

Greens er det mest krevende klippeområdet på en golfbane. Vi har per i dag 3 forskjellige greenklippere som i sesongen er i virksomhet hver dag.

Tees klippes per i dag med en klipper som kan omjusteres hurtig og brukes til foregreens samt krage på greens. Dermed også i bruk hver dag.

Fairways og semirough klippes med to maskiner av samme type, men med forskjellig innstilling. Klippes fra 2-3 ganger per uke. Alle disse maskinene er sylinderklippere, noe som krever nøyaktig og tidkrevende vedlikehold. Vi har blant annet egen spesialslipemaskin for klippeaggregat.
Drivingrange og treningsområde og klippes med rotor/sidewinder klipper,
og utføres 1-2 ganger per uke.

Bunkers er meget arbeidskrevende og må klippes manuelt med "Flymo-klipper". I tillegg rakes disse med en bunkerrake. Utføres 1-2 ganger per uke. Ryddesag brukes til ulendte områder hvor man ikke kommer til med maskiner.
Rough (eller røff som det kalles) klippes med vår største maskin. Brukes også for å klippe nærmest inntil green og teeområder. Denne har stor kapasitet og er en rotorklipper. Med våre store områder, er denne i virksomhet stort sett hver dag.
I tillegg til rene klippere, kommer maskiner og utstyr som brukes til mekanisk og manuelt vedlikehold. En viktig del av golfbanevedlikehold er vertikalskjæring, lufting og dressing av intensive områder. Dette er viktig både for å sørge for tilstrekkelig med luft til plantene, men også for å kunne oppnå god og jevn ballrull. Denne type arbeid tar like mye tid som klipping av banen. Dressand kjøper vi fra Sør-Sverige, noe som er nødvendig på grunn av krav til kvalitet.Gjødsling foregår også kontinuerlig, dog i meget små mengder, slik at planten best mulig kan nyttiggjøre seg den tilførte næringen. Til dette brukes spesialutstyr for påføring av flytende bladgjødsling til greens. I tillegg påføres både mineralske og organiske gjødselsprodukter.

Det er alltid en masse manuelt arbeid på en golfbane. Til dette benyttes ofte små lette arbeidsbiler av typen "Workman" som er meget anvendelige. For litt større oppgaver har vi en firehjulsdreven truck som benyttes.

Blant mange viktige oppgaver utføres vertikalskjæring og resåing av fairways, tees og alle andre spilloverflater med en spesialmaskin som muliggjør spill rett etter arbeidsoperasjonen.

En av de viktigste jobbene er vask og vedlikehold av maskinene etter bruk. Saft fra gressavklipp er meget etsende, og må fjernes relativt raskt for ikke å gjøre skade på metall og lakk. Jobben utføres på ettermiddagen når alle maskinene er ferdigkjørt.

Mange har sikkert observert at banen vannes via et automatisk vanningsanlegg som er nedgravd over hele banen. Dette er et avansert system med datastyrt vanningsprogrammering. Et viktig arbeid om høsten er å tømme dette anlegget for vann, slik at det ikke oppstår frostskader gjennom vinteren.


 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen