BANEVEDLIKEHOLD
Banevedlikehold
Vedlikeholdsplan
Maskinparken
Våre banearbeidere
Sikkerhet på banen
Banedokument
Sikkerhetsdokument
Banene
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Også i år kan vi skilte med tidlig åpning på Byneset Golf.
Det er hyggelig at vi er blant de første baner i Norge som åpner så tidlig, nesten hvert år.
Som man kan se, har vinteren stort sett vært snill med banen denne vinteren. vi har endel flekker etter vintersopp, såkalt snømugg, men prøver viser at det stort sett vil gro seg til igjen etter hvert. Vi trenger bare litt mere sol og varme.
Arbeidet med å legge tilbake torven i de berømte grøftene på greenene på nordbanen er startet. Dette er et ni-tidig arbeid og våre medarbeidere fra Slovakia har lang erfaring på dette. Innen en drøy uke er alt på plass og vi kan begynne med klipping og preparering. Informasjon om åpning av Byneset Nord, vil komme senere, men vi håper på åpning til 1. mai helgen - etter en dugnad.
Vi har en sesong foran oss med mye vedlikeholdsarbeid på banen. Det vil bli oftere stikkluftet, hullpipeluftet, vertikalskjært og dresset på greener og teesteder enn hva vi er vant med.
Vi vil forsøke å gjøre dette med minst mulig forstyrrelser for dere som spiller på banen. Men i korte perioder kan det gå litt utover spillekvaliteten. Resultatet blir at vi får bedre vinteroverlevelse, mindre mose og bedre, raskere og jevnere spilleflater utover sesongen.
Ha flotte dager på Byneset Golf

Med vennlig hilsen
Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper

 ARKIV...
En samling bilder og rapporter fra Greenkeeper.

HVA SKJER OM VI GÅR PÅ GRESS SOM ER FROSSET...


ARKIVFOTO...
FOTOS fra vinter/vår 2016...
 
Her er et bilde tatt 29. mars 2016 fra hull 2 på Syd.
Flere bilder fra i dag og tidligere i vinter er lagt ut på  www.facebook.com/bynesetgolf
VINTEREN 2014/2015
Det ble fjernet snø fra greener i vinter... før mildværet kom.
Siden 19. januar har vi omtrent daglig vært på banen og hakket is og fjernet snø. Skiftende vær med svingende temperaturer er svært uheldig med tanke på isdannelser på banen.
Bildene viser den nye feiekosten i det vi fjerner snø av greenen på hull 14 i dag...

Gresskurs 2014
Hotel Titanic Deluxe, Antalya Tyrkia

Med en uvanlig tøff vinter, spesielt på Sør og Østlandet, var vinterskader et naturlig  hovedtema på Gresskurs 2014.
Kurset var i år delt opp i 3 kategorier: Basic, Videregående nivå og Kommunikasjon med styret og ledelse.

• Basic: For nye og repeterende deltagere. Grunnleggende om gress til golf, jordstruktur og vekstmedier, drenering, vedlikehold og gjødsling. Deltagere jeg snakket med var meget godt fornøyde med opplegget. Mange opplevde mange ”aha-opplevelser” i løpet av kurset.

• Videregående nivå: Omfattende kurs med stor variasjon mellom temaene; Plantestress, høstgjødsling, vinteroverlevelse, reetablering etter vinterskader osv.
Nordens fremste forskere innen sportsgress, Trygve Almlid, Tania Espevig og Wendy Whalen fra Bioforsk, viste oss hva som skjer med gressplantene under stressende forhold. Spesielt interessant var det å se hva som skjer med gresset under isen igjennom en lang vinter. Viktigheten av næringsreserver i plantene viser hvor viktig riktig vedlikehold om høsten er. Plantene trenger hvile, næring, luft og lys før vinteren setter inn. Det er mange ganger bedre å forebygge enn å reparere!
Undertegnende hadde også en presentasjon om hva vi på Byneset gjør om vinteren for å begrense skader pga isbrann. Våre erfaringer og dokumentasjoner viser klart sammenhenger med det forskerne har funnet ut skjer fysisk under snø og is i Norge.

• Kommunikasjon med styre og ledelse:  Per Kristoffersen fra Losby Golfpark og Agnar Kvalbein fra NGA / Bioforsk, ledet oss igjennom to interesante dager med et viktig tema. Mange av oss fikk et klart videre syn på hvordan samspillet mellom greenkeeper, daglig leder og styret i en golfklubb bør være for at ting skal fungere best mulig. Per Kristoffersen har mange år bak seg i norsk næringsliv og formidlet på en fin måte til oss deltakere. Vi hadde også gruppearbeid med rollespill; hvordan presentere en sak for et styre.

I tillegg til undervisning og foredrag i klasserom, er det mye erfaringsutveksling i pauser og på kveldene. Man bygger også et nyttig nettverk  med både kollegaer, foredragsholdere og leverandører. Dette nettverket er godt å ha i ryggen når man en dag har et faglig spørsmål man søker svar på. Noen har alltid en erfaring å dele..


Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper
Byneset Golfsenter AS
President Norwegian Greenkeepers Assosiation (NGA)
Telefon: 932 08375

 BILDER FRA VINTEREN 2014...

GRØNNE GREENER I JANUAR 


SPRØYTING AV GREENERTUNRAPPMASKINPARKEN

2013

Brøyting av greener tidlig i mars...


Ishakking...


Fjærning av is på greener...4. januar 2013
Hilde samler inn utstyr på banen 25. oktober...

 


Gresskurs januar 2012
Etter et års avbrekk ble NGA’s Gresskurs avholdt i Lara, Antalia i Tyrkia. Kurset hadde i år følgende tema og innhold:
Basic:
- Hva er riktige gressarter på min bane
- Hvordan oppnå god spillekvalitet
- Jord og drenering
- Vanning
- Gjødselplanlegging
- Maskiner og utstyr

Planter i dybden:
- Celler, Strukturer og forsvarsstoffer
- Opptak og transport av vann og næring
- Næringsstoffer og deres funksjoner
- Respirasjon, fotosyntese og tilpasning til kulde
- Toppdressing og kultivasjon
- Næringsstoffer, bio-stimulanter og vekst-regulatorer
- Integrert plantevern

Ledelse og kommunikasjon:
- Å påvirke og la seg påvirke
- Bedre beslutninger
- Prioritering og fokus for bedre effektivitet

Golfbanebesøk på Cornelia Golf:
- Demonstrasjon av ny sprøyteteknologi
- Omvisning i maskinhall
- Omvisning bane

Etter gresskurs 2012 sitter vi igjen med mye inspirasjon og flere nye, gode ideer. Vi har økt vår forståelse og kompetanse på spille- og banekvalitet, vinteroverlevelse og plantevern mm.
Vi har tatt gode notater og deltatt på flere diskusjoner om hvordan man best oppnår effektiv og fornuftig skjøtsel på en golfbane. Greenkeepere fra baner som har hatt Norwegian Challenge og andre store turneringer, har delt sine erfaringer med oss og kommet med gode råd.
Vi var også så heldig å vinne en tur til Barsebäck Golf i Sverige 12. – 13. april. Der skal vi se nærmere på kunstgress for golfbaner. Unisport Scandinavia AB bruker Barsebäck Golf Academy som testsenter for sine produkter. Turen er i sin helhet sponset av UniSport Scandinavia AB

Hilde Agate Haugrønning, Greenkeeper   
Ole Albert Kjøsnes, Head Greenkeeper
Årsrapport fra Head Greenkeeper...
Forberedelser høsten 2010:
For å legge et godt grunnlag for sesongen 2011, ble det høsten 2010 lagt ned mye arbeid for å forebygge vinterskader. Det ble hullpipeluftet, tilført ekstra høstgjødsel og sprøytet 2 ganger mot vintersopp. I tillegg skar vi ut slissegrøfter for å lede ut overvann fra lavpunkter på greenene på Nordbanen. I løpet av vinteren frøs disse grøftene igjen i det skiftende været og de måtte skjæres opp igjen med en betongsag. Så godt som alle greener med grøfter kom seg gjennom vinteren uten isbrann.
Sprøytingen mot vintersopp høsten 2010, ga gode resultater med svært få skader. Man kunne tidlig i vår se tydelige skiller mellom der det var sprøytet og ikke.

Banevedlikehold:
Med en tidlig og relativ varm vår kunne banene åpne tidlig, Syd allerede før påske, den 19. april og Nord 28. april.
Den gode overlevelsen ga oss en etterlengtet og god mulighet til å oppnå bedre greener enn på flere år. Hyppig lufting og balansert gjødsling utover sesongen viste seg å gi de resultatene vi ønsket å oppnå.
Mye nedbør og lang sesong førte til et betydelig økt gjødselforbruk. Vi hadde kjøpt inn noe ekstra gjødsel tidlig på våren og vi hadde noe igjen fra tidligere. Dette, samt en økt bruk av rimeligere, fast mineralgjødsel i stedet for flytende, gjorde at store økonomiske overskridelser ble unngått.
En uheldig situasjon oppstod da leverandøren av dressand gikk tom. Dette førte til at det tok lang tid før vi fikk fylt igjen hullene etter hullpipeluftingen i juli og spillekvaliteten ble ikke som den burde være. Leverandøren hadde solgt sanden til en kommune som skulle bygge sandvolleyball-baner, og var dermed tom da vi bestilte ny forsyning. Av dette har vi tatt følgende lærdom: vi har behov for et større lagerrom for dressand, slik at vi alltid har nok på lager til å fullføre dressingen etter hullpipelufting.
Alle greener ble resådd i forbindelse med hullpipeluftingen. Frøet ble sådd med en droppsåmaskin og børstet sammen med dressanden ned i hullene. Dette ga frøene god jordkontakt, spirene lå godt beskyttet og faren for uttørking var lav. Dette ga en god etablering av nye krypkveinplanter som klarte til en viss grad å konkurrere med den høye bestanden av tunrapp vi har på enkelte greener.
På ettersommeren og høsten var det mye nedbør. Jorden var vannmettet nesten hele tiden og vi fikk problemer med å komme ut på banen med klipperne. I tillegg kom det frem flere nye ”vannhull” som måtte repareres/dreneres. På lavpunkter ble det stående vann bl.a. på treningsområdet, fairway 9 på Syd og fairway 1 på Nord. Etter at banen stengte, leide vi inn Lars Høyem AS for å drenere de verste områdene; Fairway 1 og 7 på nord, bak greenene 15 og 17 og treningsområdet. Her gjenstår det en del arbeid til våren, som bl.a. å legge ny torv.
Det var planlagt å vertikalskjære fairways på Syd og 1, 2 og 18 på Nord sist sommer. Dette fikk vi ikke gjort, fordi det aldri ble tørt nok. Vi resådde alle fairway med vår Vederstad Rapid Turf. Den skjærer litt i det øverste laget men erstatter ikke en ordentlig vertikalskjæring, som er nødvendig spesielt på nevnte fairways.

Mannskapsituasjon:
Forut for sesongen ble det bestemt å redusere antall banearbeidere, slik at vi ble en person mindre. Vi valgte dermed å ta inn kun to gjestearbeidere fra Slovakia, Daniel og Martin, som har vært hos oss flere sesonger tidligere. Foruten disse var Knut Braa og Lasse Aagesen på plass og Atle, Hilde og meg selv. Lasse valgte i mai å takke ja til en annen, fast stilling i et entrepenørfirma. Dermed var vi enda en person mindre. Heldigvis hadde Daniel og Martin en kamerat, Miro, som kunne starte på kort varsel. Han har tidligere jobbet hos Stjørdal Golfklubb og han har god erfaring på golfbanearbeid.
I ferieaviklingen gjorde Mari og Markus Noteng og Rasmus Polden Stene en god innsats. Odne Polden Stene har i hele sesongen vasket maskiner på ettermiddagene.
Vi er på et absolutt minimum når det gjelder antall banearbeidere, dersom vi skal klare å opprettholde den ønskede kvaliteten på banene. Denne sesongen har vi vært kun 6 personer på banen. Atle Haug har mer enn nok å gjøre på verkstedet og med annet vedlikehold, og jeg har av og til en del administrativt arbeid. Det som berger oss i det daglige arbeidet, er at vi har erfarne medarbeidere som kjenner banen og rutinene. Ved større arbeidsoperasjoner, som lufting, vertikalskjæring etc kommer vi lett på etterskudd med de vanlige oppgavene. Derfor hadde det vært fornuftig med en fast tilkallingshjelp (en pensjonist?).
Jeg vil berømme alle i ”grønn avdeling” for en meget god innsats. Alle er villige til å ta i et ekstra tak når det trengs og alle har fokus på kvaliteten på arbeidet. Medarbeidersamtalene vi hadde i høst ga inntrykk av at trivselen er høy. Dette vises også på sykefraværet, som er usedvanlig lavt.

Maskiner og utstyr:
Mange av maskinene vi bruker på Byneset Golf har vært med oss siden banen var helt ny (over 10 år). Det forteller mye om den gode kvaliteten på maskinene og vedlikeholdet. Men det er flere av maskinene som nå begynner å bli så slitte at det kun er et tidsspørsmål før havari kan være et faktum. Kostnader til vedlikehold øker for hvert år. En ny, mer effektiv, maskin for klipping av røff kom 20. september. Men fairwayklipper, Workman og lufteutstyr er eksempler på maskiner som er overmodne for utskifting. En ny plan over gradvis utskifting av maskinparken er derfor under utarbeidelse og vil bli tatt med i kommende års budsjetter.

HMS:
Vi har nylig hatt en HMS-gjennomgang, noe som var på høy tid. Det ble ikke notert store avvik, men selve HMS-systemet har vært noe mangelfullt. Vårt verneombud, Hilde Haugrønning har tatt tak i dette og alt skal nå være på plass. Jeg er trygg på at dette fra nå av blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Høst og vinterforberedelse:
Grunnlaget for kvaliteten på en golfbane legges året før. Spesielt arbeidet på høsten er avgjørende.
Med de gode erfaringene fra forrige vinter, lagde vi også slissegrøfter i høst. Ved juletider var det svært lite is på greenene og ved befaring 15. januar i år, kunne vi konstantere at det under 20 -30 cm med snø, var kun et lite sørpelag. Dette på tross av regn og + 4 grader. Det ser m.a.o. foreløpig lyst ut med tanke på vinterskader så langt.

Gresskurs:
Nå har vi nettopp kommet tilbake fra et inspirerende og lærerikt Gresskurs. Vi lærte om bedre vedlikehold av golfbaner, integrert plantevern, nyheter fra forskningen på gress til sportsbruk, nye gjødselmetoder og mye mer. Greenkeepere fra baner som har hatt Norwegian Challenge og andre store turneringer, har delt sine erfaringer med oss og kommet med gode råd.

16. janaur 2012
Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper
Byneset Golf 

Vintervedlikehold januar 2012...Høst og vinterarbeid 2010/2011...

 

 
Bilder fra forrige vinters arbeid på banen...

 

Årsrapport fra Grønn avdeling 2010...
Fra 1. mai overtok jeg som Head Greenkeeper. Foran lå en viktig sesong med NM i august og bak oss lå den kaldeste vinter og vår i ”manns minne”. 
Vi opplevde igjen en vinter med mye is på greenene og vi gjorde hva vi kunne for å forsøke å begrense isbrann med blant annet salting og isknuser med hjullaster. Hvor stor effekt dette hadde er vanskelig å si. Det som er sikkert er at når vann og is blir liggende på en golfgreen fra oktober til januar så er isbrann et faktum. 
Arbeidet med å reetablere en død green etter isbrann er - av alle greenkeepere som har erfaring fra dette - omtalt som det aller mest utfordrende. Døde planterester er et elendig vekstmedium og bør fjernes. Men blant det døde er det også levende, friske planter man ønsker å gi en sjanse for å få en så rask etablering som mulig. Dessverre ble det som kjent en fryktelig kald vår og forsommer, så etableringen gikk uvanlig tregt. Store ressurser ble satt inn med vertikalskjæring, resåing - og det ble brukt vekstduk.
I tillegg totalrenoverte vi greenene 2, 7 og 11 på Nord. Alle banearbeiderne gjorde en iherdig innsats og det ble lange dager og mye tungt arbeid. På tross av innsatsen måtte vi tåle mye kritikk fra golfere fordi resultatene kom sakte, og fordi vi ikke fikk åpnet banene før 20. mai (Sør) og 5. juni (Nord). Forøvrig den seneste åpningen vi noensinne har hatt på Byneset Golf.  Etter åpningen kom det også en del kritikk fordi puttekvaliteten var for dårlig. 
Da temperaturene endelig begynte å bli sommerlige kom også veksten, men en god putteflate krever en tett plantebestand. Får å oppnå dette i tide til NM måtte vi øke lufte-intervallene og gjødseltilførselen. Dette er i strid med hva man normalt gjør forut for et mesterskap. Økt gjødsling gir tregere greener, men vi måtte gjøre dette for å oppnå tettere og jevnere flater. Resultatene ble ganske bra, men vi fikk en stri jobb med å holde gresset nede og var nødt til å klippe 3 ganger i døgnet i NM-uka.
Utøvere og turneringsledelse uttrykte stor begeistring for banen og vi er stolte av det vi klarte å oppnå.

Andre oppgaver utført i 2010:
Før sesongstart ble alle heller på drivingrangen tatt opp og lagt på ny fordi de var i ferd med å sige utover. Det var også et problem at grus og steiner falt ned på gressutslaget og kom inn i knivene på klipperen. Vi fjernet grusen og støpte en kant utenfor hellene, noe som løste problemene. Reklameskiltene er nå boltet fast i betongkanten.
Alle greener ble hullpipeluftet 2 ganger i løpet av sesongen. Første gang ble hullproppene tatt opp manuelt med skrape og spade. Dette var en tung jobb som slet på rygg og skuldre. Det ble derfor gjort en viktig investering; en Pro-Sweep. Dette er en maskin som tar opp proppene maskinelt. Med denne frigjøres 2 personer, man slipper å slite ”ryggen av seg” og arbeidet går nesten dobbelt så fort. Også teestedene ble hullpipeluftet en gang og fairwayene ble knivluftet. 
I alle fairway-bunkerne ble det skiftet bunkersand, til samme type sand som i greenbunkerne.  Vi fjernet først noe av den gamle sanden og kantene ble renskjært. Dette ble gjort på en vellykket dugnad.

Banemannskapene i 2010:
Heltid: Hilde Agate Haugrønning (greenkeeper),  Atle Haug (maskinsjef) og Ole Albert Kjøsnes (head greenkeeper).
Sesongarbeidere: Knut Braa, Lasse Aagesen og slovakene Martin Straka, Marian Koval og  Lukas Marcin.
Ferievikarer: Martin Tinnen Kjøsnes og Håkon Reppe Haugum.
Jeg vil berømme innsatsen til alle, vi hadde en utfordrende sesong men alle tok et ekstra tak når det var behov og spesielt i forbindelse med NM.


Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper

 


 


 

 


 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
18.04.2017
Oppstarsmøte for damegruppa...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
21.06.2016
Gratis golfskole for barn...
Les mer
20.05.2016
Turneringer...
Les mer
10.05.2016
Dametrening med Lars Martin...
Les mer
10.05.2016
Innkalling til ordinær generalforsamling...
Les mer
10.05.2016
Medlemstrening...
Les mer
04.05.2016
Kom og prøv årets nyheter...
Les mer
18.04.2016
Bedriftsgolf...
Les mer
18.04.2016
Oppstartsmøte for damegruppa...
Les mer
14.03.2016
Referat fra årsmøte...
Les mer
23.02.2016
Ny ligningsverdi...
Les mer
21.01.2016
Årsmøte i klubben 2016...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen