BANEVEDLIKEHOLD
Banevedlikehold
Vedlikeholdsplan
Maskinparken
Våre banearbeidere
Sikkerhet på banen
Banedokument
Sikkerhetsdokument
Banene
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Vi er nå i full gang med å forberede Byneset Nord til ny sesong.  Det er fortsatt tele i bakken enkelte steder. Dette gjør at veksten er ujevn og vanningsanlegget kun virker ca 60 %. For å kunne re-så greenene må vi kunne vanne, hvis ikke risikerer vi å kaste bort kostbart frø. Av arbeidsoppgaver som gjenstår før åpning nevnes; fullføre å legge tilbake torv i slissene på greenene, dresse, stikk-lufte og re-så, skifte ut defekte deler på vanningsanlegget, re-så svake områder på fairwayer og sette ut banemateriell, reparere og til-så og legge torv etter dreneringer sist høst.  I tillegg må vi klippe og gjødsle de stedene veksten er i gang. 
Banens tilstand: 
Det er ingen tvil om at banen har fått ganske tøff medfart i vinter. Selv om det ikke er til noen trøst, er situasjonen enda verre lenger sør i landet. De banene som har klart seg best, ser ut til å være baner som ligger høyt nok over havet, slik at de har hatt sammenhengende snø og minimalt med mildvær. Under slike forhold holdes green-overflaten isfri, og dermed er overlevelsen for gresset bedre. Byneset golf, som ligger relativt lavt over havnivå og mer kystnært, har milde perioder gjennom vinteren som fører til is i og på gressoverflaten. Plantene kan dermed kveles og isbrann er et faktum. På noen steder, typisk i de laveste områdene vil kun en liten del av plantene overleve. Disse må pleies med omsorg fordi dette er grunnlaget for det gresset vi skal ha på banen i lang tid. I tillegg ligger det frø i bakken. Noe av dette frøet har vi sådd, men mye er også tunrapp-frø som har sådd seg selv. Det gresset som vi kan skimte i de svake områdene nå, er en blanding. Røttene på disse plantene er kun noen få millimeter lange og trenger vann, næring og å være i fred. Hvis vi hadde åpnet banen i dag, hadde disse spirene ikke tålt belastningen og det hadde tatt veldig lang tid før spillekvaliteten hadde blitt tilfredsstillende. 
Jeg synes det er synd at vi ikke kan åpne banen tidligere. Men jeg vet 100 % sikkert at Byneset golfbane vil bli en mye bedre bane å spille på gjennom hele sesongen dersom vi venter til greenene er klare for åpning. Med det fine været som er meldt på Yr.no vil vi kunne åpne banen i løpet av neste uke.
Imens er Byneset Syd en utmerket golfbane å finpusse sine ferdigheter på i fin-været. (bildet viser greenen på hull 3 Nord 7. mai 2018)
Med vennlig hilsen
Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper

Telefon: 93208375

9. august 2017...
Ferietiden er over og vi innleder høstsesongen med mange turneringer. Vi går hardt inn for å forbedre puttekvaliteten på greenene i de neste dagene. Vi vertikalskjærer, børster og toppdresser hyppig med små mengder sand. Dette fører til jevnere og raskere greener. 
Vi sliter litt med tørkeflekker på kulene på våre greener. Dette fenomenet har flere årsaker. Vi benytter spesielle vetningsmidler for å forbedre problemet og det hjelpe noe. Det som er sikkert er at vi ikke har resurser til å hullpipelufte ofte nok, og at dressesanden vi bruker er litt for grov. Det arbeides med å finne en ny type sand til neste sesong. 

Røffen...
Det er mange som lurer på mye når det gjelder røff'en på Byneset Nord. Røffen er en viktig del av banen, spesielt på nordbanen. Vår røff er som skogen på en skogsbane. Derfor blir det ganske nakent når den fjernes. Estetisk er det utrolig fint når gresset står med rankene og vaier i vinden. Mange mener det er trist at vi fjerner den. Men noen ganger er det nødvendig å gjøre noe drastisk for å oppnå et resultat. Her er noen faktaopplysninger om dette temaet:
Byneset golfbane er bygd utelukkende på tidligere landbruksjord. Jorden har igjennom flere tiår blitt planert, kultivert, dyrket og gjødslet, både med husdyrgjødsel og mineralgjødsel i varierende grad. Dette gjorde området godt egnet til golfbanebygging, fordi det krevde relativt lite masseforflytninger. 
Samtidig gir det gode vekstvilkår for gress. Dette er en stor fordel på fairways, men der det er røff byr det på en utfordring: det vokser for godt, gresset blir for tett. 
På grunn av at mange mister ballen i den tette røffen og det ble mye leting og sakte spill, ønsket banekomitéen en løsning problemet. Vi la frem et forslag til tiltak som består i
1. Tynning
2. Ugressbekjempelse
Tynning: Gress som visner omdannes til næringsrik jord igjen. Dette kalles kompostering. Det tar cirka 5 år fra en gressplante visner til den er helt omdannet til jord og næring. Skal man tynne ut en gressflate, må man derfor forsøke å gjøre vekstvilkårene dårligere ved å ta bort det gresset som visner og omdannes til ny næring. Og man må gjøre det over flere år etter hverandre. Vi la derfor opp til en 5-årsplan, fordi da vil minimalt med næring bli tilgjengelig og vi vil få en tynnere røff. Da blir ballen lettere å finne men man blir likevel "straffet".
Ugress: Der det kan vokse gress, vokser det også ugress. Det finnes mange måter å bekjempe ugress på; Brakking, jordbearbeiding, luking, brenning, steaming (termisk) biologisk og kjemisk. Kjemisk er ofte den mest effektive måten. Kjemiske plantevernmidler er utviklet for å selektivt drepe ugresset, men ikke nytteplanten. For å beskytte mennesker, dyr og miljø mot skader ved bruk av kjemikalier har myndighetene regulert bruk av plantevernmidler igjennom lovverket. I 2015 kom en ny forskrift; Plantevernforskriften, eller Loven om integrert plantevern (IPV) På engelsk: Integrated Pest Management (IPM). 
Les mer om IPV på golfforbundets nettsider: 
https://www.golfforbundet.no/klubb/anlegg/grontfaglig. 
Prinsippene med IPV er i grove trekk å finne og bruke de mest effektive metodene å løse problemene på, med minst mulig bruk av kjemiske midler. Dessuten skal man forsøke andre metoder enn kjemiske først hvis dette er mulig. ALT skal dokumenteres; Hva man har forsøkt, hvordan det virket, værforhold osv osv.   

Strategi...
Fjern biomassen, bekjempe ugresset når det er på sitt svakeste. 
Den kraftigste veksten har plantene frem mot blomstring. Dette er sexlivet til plantene, det er her de formerer seg og de gir alt de har av tilgjengelig energi for å komme i blomst. Når vi da slår gresset og ugresset og fjerner det, vil mye av energien i plantene også være borte, den må begynne på nytt igjen. Når den har vokst opp litt igjen, er den en liten pistrete plante som forsøker det den kan å få opp noen små blomster den kan vise humla. Den vil jo som kjent føre slekten videre. Dette er riktig tidspunktet for å sprøyte med kjemisk plantevern. Først fjerner vi alt. inkl nye frø, så dreper vi, før den får forsøkt på nytt. Vi har valgt den mest effektive metoden, med minst belastning for miljøet (oss) og vi oppnår det beste mulige resultatet.
I forrige uke ble all røff på Byneset Nord sprøytet. Dette var en jobb som tok cirka 15 timer pluss forberedelser og rengjøring av utstyr. Verneutstyr med beskyttelsesdress, vernemaske og nitrilhansker benyttes kontinuerlig. Det må ikke regne før 2 timer etter behandlingen. Banen ble stengt i 24 timer etter dette fordi mennesker ikke skal bevege seg i behandlet område. Vi brukte plantevernmiddel for cirka kr. 40.000. 
Det ser i skrivende stund ut til at behandlingen har virket, men endelig resultat ses først etter rundt 2 uker. 

Dersom du har spørsmål ang dette temaet eller noe annet er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Vi som arbeider på banen har alltid som mål å presentere den beste banen vi kan få til med de ressurser vi råder over. Alt vi foretar oss er med bakgrunn i dette. Noen ganger gjør vi ting som virker forstyrrende på spill og spillere. Men det er alltid en årsak, og alltid for at det skal bli et bedre resultat etter hvert.
 
Nå forbereder vi oss til Srixon Tour, og "topper" banen til årets store begivenhet. Håper mange tar turen og kommer og ser på, og at spillere og publikum får en flott opplevelse på Byneset Golf!

Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper


 ARKIV...
En samling bilder og rapporter fra Greenkeeper.

HVA SKJER OM VI GÅR PÅ GRESS SOM ER FROSSET...


ARKIVFOTO...
FOTOS fra vinter/vår 2016...
 
Her er et bilde tatt 29. mars 2016 fra hull 2 på Syd.
Flere bilder fra i dag og tidligere i vinter er lagt ut på  www.facebook.com/bynesetgolf
VINTEREN 2014/2015
Det ble fjernet snø fra greener i vinter... før mildværet kom.
Siden 19. januar har vi omtrent daglig vært på banen og hakket is og fjernet snø. Skiftende vær med svingende temperaturer er svært uheldig med tanke på isdannelser på banen.
Bildene viser den nye feiekosten i det vi fjerner snø av greenen på hull 14 i dag...

Gresskurs 2014
Hotel Titanic Deluxe, Antalya Tyrkia

Med en uvanlig tøff vinter, spesielt på Sør og Østlandet, var vinterskader et naturlig  hovedtema på Gresskurs 2014.
Kurset var i år delt opp i 3 kategorier: Basic, Videregående nivå og Kommunikasjon med styret og ledelse.

• Basic: For nye og repeterende deltagere. Grunnleggende om gress til golf, jordstruktur og vekstmedier, drenering, vedlikehold og gjødsling. Deltagere jeg snakket med var meget godt fornøyde med opplegget. Mange opplevde mange ”aha-opplevelser” i løpet av kurset.

• Videregående nivå: Omfattende kurs med stor variasjon mellom temaene; Plantestress, høstgjødsling, vinteroverlevelse, reetablering etter vinterskader osv.
Nordens fremste forskere innen sportsgress, Trygve Almlid, Tania Espevig og Wendy Whalen fra Bioforsk, viste oss hva som skjer med gressplantene under stressende forhold. Spesielt interessant var det å se hva som skjer med gresset under isen igjennom en lang vinter. Viktigheten av næringsreserver i plantene viser hvor viktig riktig vedlikehold om høsten er. Plantene trenger hvile, næring, luft og lys før vinteren setter inn. Det er mange ganger bedre å forebygge enn å reparere!
Undertegnende hadde også en presentasjon om hva vi på Byneset gjør om vinteren for å begrense skader pga isbrann. Våre erfaringer og dokumentasjoner viser klart sammenhenger med det forskerne har funnet ut skjer fysisk under snø og is i Norge.

• Kommunikasjon med styre og ledelse:  Per Kristoffersen fra Losby Golfpark og Agnar Kvalbein fra NGA / Bioforsk, ledet oss igjennom to interesante dager med et viktig tema. Mange av oss fikk et klart videre syn på hvordan samspillet mellom greenkeeper, daglig leder og styret i en golfklubb bør være for at ting skal fungere best mulig. Per Kristoffersen har mange år bak seg i norsk næringsliv og formidlet på en fin måte til oss deltakere. Vi hadde også gruppearbeid med rollespill; hvordan presentere en sak for et styre.

I tillegg til undervisning og foredrag i klasserom, er det mye erfaringsutveksling i pauser og på kveldene. Man bygger også et nyttig nettverk  med både kollegaer, foredragsholdere og leverandører. Dette nettverket er godt å ha i ryggen når man en dag har et faglig spørsmål man søker svar på. Noen har alltid en erfaring å dele..


Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper
Byneset Golfsenter AS
President Norwegian Greenkeepers Assosiation (NGA)
Telefon: 932 08375

 BILDER FRA VINTEREN 2014...

GRØNNE GREENER I JANUAR 


SPRØYTING AV GREENERTUNRAPPMASKINPARKEN

2013

Brøyting av greener tidlig i mars...


Ishakking...


Fjærning av is på greener...4. januar 2013
Hilde samler inn utstyr på banen 25. oktober...

 


Gresskurs januar 2012
Etter et års avbrekk ble NGA’s Gresskurs avholdt i Lara, Antalia i Tyrkia. Kurset hadde i år følgende tema og innhold:
Basic:
- Hva er riktige gressarter på min bane
- Hvordan oppnå god spillekvalitet
- Jord og drenering
- Vanning
- Gjødselplanlegging
- Maskiner og utstyr

Planter i dybden:
- Celler, Strukturer og forsvarsstoffer
- Opptak og transport av vann og næring
- Næringsstoffer og deres funksjoner
- Respirasjon, fotosyntese og tilpasning til kulde
- Toppdressing og kultivasjon
- Næringsstoffer, bio-stimulanter og vekst-regulatorer
- Integrert plantevern

Ledelse og kommunikasjon:
- Å påvirke og la seg påvirke
- Bedre beslutninger
- Prioritering og fokus for bedre effektivitet

Golfbanebesøk på Cornelia Golf:
- Demonstrasjon av ny sprøyteteknologi
- Omvisning i maskinhall
- Omvisning bane

Etter gresskurs 2012 sitter vi igjen med mye inspirasjon og flere nye, gode ideer. Vi har økt vår forståelse og kompetanse på spille- og banekvalitet, vinteroverlevelse og plantevern mm.
Vi har tatt gode notater og deltatt på flere diskusjoner om hvordan man best oppnår effektiv og fornuftig skjøtsel på en golfbane. Greenkeepere fra baner som har hatt Norwegian Challenge og andre store turneringer, har delt sine erfaringer med oss og kommet med gode råd.
Vi var også så heldig å vinne en tur til Barsebäck Golf i Sverige 12. – 13. april. Der skal vi se nærmere på kunstgress for golfbaner. Unisport Scandinavia AB bruker Barsebäck Golf Academy som testsenter for sine produkter. Turen er i sin helhet sponset av UniSport Scandinavia AB

Hilde Agate Haugrønning, Greenkeeper   
Ole Albert Kjøsnes, Head Greenkeeper
Årsrapport fra Head Greenkeeper...
Forberedelser høsten 2010:
For å legge et godt grunnlag for sesongen 2011, ble det høsten 2010 lagt ned mye arbeid for å forebygge vinterskader. Det ble hullpipeluftet, tilført ekstra høstgjødsel og sprøytet 2 ganger mot vintersopp. I tillegg skar vi ut slissegrøfter for å lede ut overvann fra lavpunkter på greenene på Nordbanen. I løpet av vinteren frøs disse grøftene igjen i det skiftende været og de måtte skjæres opp igjen med en betongsag. Så godt som alle greener med grøfter kom seg gjennom vinteren uten isbrann.
Sprøytingen mot vintersopp høsten 2010, ga gode resultater med svært få skader. Man kunne tidlig i vår se tydelige skiller mellom der det var sprøytet og ikke.

Banevedlikehold:
Med en tidlig og relativ varm vår kunne banene åpne tidlig, Syd allerede før påske, den 19. april og Nord 28. april.
Den gode overlevelsen ga oss en etterlengtet og god mulighet til å oppnå bedre greener enn på flere år. Hyppig lufting og balansert gjødsling utover sesongen viste seg å gi de resultatene vi ønsket å oppnå.
Mye nedbør og lang sesong førte til et betydelig økt gjødselforbruk. Vi hadde kjøpt inn noe ekstra gjødsel tidlig på våren og vi hadde noe igjen fra tidligere. Dette, samt en økt bruk av rimeligere, fast mineralgjødsel i stedet for flytende, gjorde at store økonomiske overskridelser ble unngått.
En uheldig situasjon oppstod da leverandøren av dressand gikk tom. Dette førte til at det tok lang tid før vi fikk fylt igjen hullene etter hullpipeluftingen i juli og spillekvaliteten ble ikke som den burde være. Leverandøren hadde solgt sanden til en kommune som skulle bygge sandvolleyball-baner, og var dermed tom da vi bestilte ny forsyning. Av dette har vi tatt følgende lærdom: vi har behov for et større lagerrom for dressand, slik at vi alltid har nok på lager til å fullføre dressingen etter hullpipelufting.
Alle greener ble resådd i forbindelse med hullpipeluftingen. Frøet ble sådd med en droppsåmaskin og børstet sammen med dressanden ned i hullene. Dette ga frøene god jordkontakt, spirene lå godt beskyttet og faren for uttørking var lav. Dette ga en god etablering av nye krypkveinplanter som klarte til en viss grad å konkurrere med den høye bestanden av tunrapp vi har på enkelte greener.
På ettersommeren og høsten var det mye nedbør. Jorden var vannmettet nesten hele tiden og vi fikk problemer med å komme ut på banen med klipperne. I tillegg kom det frem flere nye ”vannhull” som måtte repareres/dreneres. På lavpunkter ble det stående vann bl.a. på treningsområdet, fairway 9 på Syd og fairway 1 på Nord. Etter at banen stengte, leide vi inn Lars Høyem AS for å drenere de verste områdene; Fairway 1 og 7 på nord, bak greenene 15 og 17 og treningsområdet. Her gjenstår det en del arbeid til våren, som bl.a. å legge ny torv.
Det var planlagt å vertikalskjære fairways på Syd og 1, 2 og 18 på Nord sist sommer. Dette fikk vi ikke gjort, fordi det aldri ble tørt nok. Vi resådde alle fairway med vår Vederstad Rapid Turf. Den skjærer litt i det øverste laget men erstatter ikke en ordentlig vertikalskjæring, som er nødvendig spesielt på nevnte fairways.

Mannskapsituasjon:
Forut for sesongen ble det bestemt å redusere antall banearbeidere, slik at vi ble en person mindre. Vi valgte dermed å ta inn kun to gjestearbeidere fra Slovakia, Daniel og Martin, som har vært hos oss flere sesonger tidligere. Foruten disse var Knut Braa og Lasse Aagesen på plass og Atle, Hilde og meg selv. Lasse valgte i mai å takke ja til en annen, fast stilling i et entrepenørfirma. Dermed var vi enda en person mindre. Heldigvis hadde Daniel og Martin en kamerat, Miro, som kunne starte på kort varsel. Han har tidligere jobbet hos Stjørdal Golfklubb og han har god erfaring på golfbanearbeid.
I ferieaviklingen gjorde Mari og Markus Noteng og Rasmus Polden Stene en god innsats. Odne Polden Stene har i hele sesongen vasket maskiner på ettermiddagene.
Vi er på et absolutt minimum når det gjelder antall banearbeidere, dersom vi skal klare å opprettholde den ønskede kvaliteten på banene. Denne sesongen har vi vært kun 6 personer på banen. Atle Haug har mer enn nok å gjøre på verkstedet og med annet vedlikehold, og jeg har av og til en del administrativt arbeid. Det som berger oss i det daglige arbeidet, er at vi har erfarne medarbeidere som kjenner banen og rutinene. Ved større arbeidsoperasjoner, som lufting, vertikalskjæring etc kommer vi lett på etterskudd med de vanlige oppgavene. Derfor hadde det vært fornuftig med en fast tilkallingshjelp (en pensjonist?).
Jeg vil berømme alle i ”grønn avdeling” for en meget god innsats. Alle er villige til å ta i et ekstra tak når det trengs og alle har fokus på kvaliteten på arbeidet. Medarbeidersamtalene vi hadde i høst ga inntrykk av at trivselen er høy. Dette vises også på sykefraværet, som er usedvanlig lavt.

Maskiner og utstyr:
Mange av maskinene vi bruker på Byneset Golf har vært med oss siden banen var helt ny (over 10 år). Det forteller mye om den gode kvaliteten på maskinene og vedlikeholdet. Men det er flere av maskinene som nå begynner å bli så slitte at det kun er et tidsspørsmål før havari kan være et faktum. Kostnader til vedlikehold øker for hvert år. En ny, mer effektiv, maskin for klipping av røff kom 20. september. Men fairwayklipper, Workman og lufteutstyr er eksempler på maskiner som er overmodne for utskifting. En ny plan over gradvis utskifting av maskinparken er derfor under utarbeidelse og vil bli tatt med i kommende års budsjetter.

HMS:
Vi har nylig hatt en HMS-gjennomgang, noe som var på høy tid. Det ble ikke notert store avvik, men selve HMS-systemet har vært noe mangelfullt. Vårt verneombud, Hilde Haugrønning har tatt tak i dette og alt skal nå være på plass. Jeg er trygg på at dette fra nå av blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Høst og vinterforberedelse:
Grunnlaget for kvaliteten på en golfbane legges året før. Spesielt arbeidet på høsten er avgjørende.
Med de gode erfaringene fra forrige vinter, lagde vi også slissegrøfter i høst. Ved juletider var det svært lite is på greenene og ved befaring 15. januar i år, kunne vi konstantere at det under 20 -30 cm med snø, var kun et lite sørpelag. Dette på tross av regn og + 4 grader. Det ser m.a.o. foreløpig lyst ut med tanke på vinterskader så langt.

Gresskurs:
Nå har vi nettopp kommet tilbake fra et inspirerende og lærerikt Gresskurs. Vi lærte om bedre vedlikehold av golfbaner, integrert plantevern, nyheter fra forskningen på gress til sportsbruk, nye gjødselmetoder og mye mer. Greenkeepere fra baner som har hatt Norwegian Challenge og andre store turneringer, har delt sine erfaringer med oss og kommet med gode råd.

16. janaur 2012
Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper
Byneset Golf 

Vintervedlikehold januar 2012...Høst og vinterarbeid 2010/2011...

 

 
Bilder fra forrige vinters arbeid på banen...

 

Årsrapport fra Grønn avdeling 2010...
Fra 1. mai overtok jeg som Head Greenkeeper. Foran lå en viktig sesong med NM i august og bak oss lå den kaldeste vinter og vår i ”manns minne”. 
Vi opplevde igjen en vinter med mye is på greenene og vi gjorde hva vi kunne for å forsøke å begrense isbrann med blant annet salting og isknuser med hjullaster. Hvor stor effekt dette hadde er vanskelig å si. Det som er sikkert er at når vann og is blir liggende på en golfgreen fra oktober til januar så er isbrann et faktum. 
Arbeidet med å reetablere en død green etter isbrann er - av alle greenkeepere som har erfaring fra dette - omtalt som det aller mest utfordrende. Døde planterester er et elendig vekstmedium og bør fjernes. Men blant det døde er det også levende, friske planter man ønsker å gi en sjanse for å få en så rask etablering som mulig. Dessverre ble det som kjent en fryktelig kald vår og forsommer, så etableringen gikk uvanlig tregt. Store ressurser ble satt inn med vertikalskjæring, resåing - og det ble brukt vekstduk.
I tillegg totalrenoverte vi greenene 2, 7 og 11 på Nord. Alle banearbeiderne gjorde en iherdig innsats og det ble lange dager og mye tungt arbeid. På tross av innsatsen måtte vi tåle mye kritikk fra golfere fordi resultatene kom sakte, og fordi vi ikke fikk åpnet banene før 20. mai (Sør) og 5. juni (Nord). Forøvrig den seneste åpningen vi noensinne har hatt på Byneset Golf.  Etter åpningen kom det også en del kritikk fordi puttekvaliteten var for dårlig. 
Da temperaturene endelig begynte å bli sommerlige kom også veksten, men en god putteflate krever en tett plantebestand. Får å oppnå dette i tide til NM måtte vi øke lufte-intervallene og gjødseltilførselen. Dette er i strid med hva man normalt gjør forut for et mesterskap. Økt gjødsling gir tregere greener, men vi måtte gjøre dette for å oppnå tettere og jevnere flater. Resultatene ble ganske bra, men vi fikk en stri jobb med å holde gresset nede og var nødt til å klippe 3 ganger i døgnet i NM-uka.
Utøvere og turneringsledelse uttrykte stor begeistring for banen og vi er stolte av det vi klarte å oppnå.

Andre oppgaver utført i 2010:
Før sesongstart ble alle heller på drivingrangen tatt opp og lagt på ny fordi de var i ferd med å sige utover. Det var også et problem at grus og steiner falt ned på gressutslaget og kom inn i knivene på klipperen. Vi fjernet grusen og støpte en kant utenfor hellene, noe som løste problemene. Reklameskiltene er nå boltet fast i betongkanten.
Alle greener ble hullpipeluftet 2 ganger i løpet av sesongen. Første gang ble hullproppene tatt opp manuelt med skrape og spade. Dette var en tung jobb som slet på rygg og skuldre. Det ble derfor gjort en viktig investering; en Pro-Sweep. Dette er en maskin som tar opp proppene maskinelt. Med denne frigjøres 2 personer, man slipper å slite ”ryggen av seg” og arbeidet går nesten dobbelt så fort. Også teestedene ble hullpipeluftet en gang og fairwayene ble knivluftet. 
I alle fairway-bunkerne ble det skiftet bunkersand, til samme type sand som i greenbunkerne.  Vi fjernet først noe av den gamle sanden og kantene ble renskjært. Dette ble gjort på en vellykket dugnad.

Banemannskapene i 2010:
Heltid: Hilde Agate Haugrønning (greenkeeper),  Atle Haug (maskinsjef) og Ole Albert Kjøsnes (head greenkeeper).
Sesongarbeidere: Knut Braa, Lasse Aagesen og slovakene Martin Straka, Marian Koval og  Lukas Marcin.
Ferievikarer: Martin Tinnen Kjøsnes og Håkon Reppe Haugum.
Jeg vil berømme innsatsen til alle, vi hadde en utfordrende sesong men alle tok et ekstra tak når det var behov og spesielt i forbindelse med NM.


Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper

 


 


 

 


 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen