BANENE
Baneanlegg
Baneguide
Scorekort
Slopetabeller
Lokale regler
Banekomité
Banedokument
Sikkerhetsbestemmelser
Forskning på gress
Banerekorder
BILDEGALLERI
 
 

BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 

Forskning på gresskvalitet...
Som kjent er Norges Golfforbund en aktør i det som på ”folkemunne” kalles skandinavisk forskningsstiftelse. Det offisielle navnet er Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF).

Stiftelsen er etablert av golfforbundene I Sverige, Danmark, Finland og Norges samt den svenske greenkeeperforeningen. Arbeidet organiseres gjennom det svenske forbundet og består av en arbeidsgruppe og et styre. Norge har to representanter i styret og tre representanter i arbeidsgruppa.

STERFs hovedoppgave er å finansiere og koordinere forskning innenfor golfanleggssektoren. Som eksempler på pågående forskning som har mottatt tilskudd kan nevnes:

Sortsforsøk
Sortsforsøk på green, etablert på Landvik og Apelsvoll i 2003 blir nå avsluttet og erstattet med nye greenforsøk. I det nye prosjektet blir det også tatt med forsøksgreen i Skåne og på Island.
Sortsforsøk på fairway etablert i 2005 fortsetter.

Foredling
Det norske foredlingsselskapet Graminor AS har fått midler til å gjøre nytt utvalg i sorten Nordlys. Dette for å skape en krypkveinsort som er ennå mer vintersterk og med jamnere bladbredde. Utprøvingsarbeidet foregår på Landvik.

Overvintring
Forsøk på ulike nye soppmidler. Forsøkene er lokalisert til Apelsvoll og Mjøsen GK.
Forsøk med ulik type duk på greener. Forsøkene gjennomføres i Nord-Sverige og Finland.

Plantevernmidler/Vætemidler
Undersøkelse om vætemidlers virkning på turf-kvalitet og utvaskningsfare. Resultatet vekker internasjonal oppmerksomhet, og representanter for prosjektet er invitert til å holde en presentasjon på konferanse i USA i august.

Vekstregulering
Forsøk vil komme i gang i 2007. Ett ordinært forsøk på fairway på Landvik samt storskalaforsøk med store prøveruter på 2 – 3 golfbaner.

Årsrapport 2006 fra STERF: Trykk her

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
17.04.2018
Velkommen til oppstartsmøte...
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
25.08.2017
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
02.05.2017
Barn & Golf på Byneset...
Les mer
18.04.2017
Oppstarsmøte for damegruppa...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen