BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 
 BANEVEDLIKEHOLD...
Greenkeeper informerer

Byneset, 5. april 2018... Etter flere år med milde, "snille" vintre, kom altså en "god" gammeldags vinter. Det er lenge siden det har vært så mye snø sammenhengende fra januar til april på Byneset. Men snø er ikke det som bekymrer en greenkeeper. Det er is som er den stor skrekken. Vi har hatt noe is på greenene, og vi har fortsatt is på flere fairways. I mildv&#...
Les mer
BILDEGALLERI
 
 
Innkalling til ordinær generalforsamling
                    
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Byneset Golfsenter AS.

Møtet vil finne sted onsdag den 15. juni 2016 kl. 10.00 på følgende adresse:
Selskapets kontorer på Folkvang, Byneset.
Endelig saksliste med sakspapirer vil være tilgjengelig fra vårt sekretariat fra 1. juni 2016.

Til behandling foreligger:

1.  Åpning av generalforsamlingen. Fortegnelse over de møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder, protokollfører samt representant til å undertegne protokollen fra generalforsamling sammen med møtelederen.
 
3.  Godkjennelse av innkalling.

4.  Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015, og fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 
5. Fastsettelse av honorar til styret og selskapets revisor.

6. Eventuelle saker som måtte være meddelt innen publisert frist 29. mai 2016.

Byneset, den 11. mai 2016
På vegne av styret i Byneset Golfsenter AS

Terje G. Aasen
Styreformann


Last ned PDF her...


Vedtekter for Byneset Golfsenter AS Gjeldende fra 10. november 2008

§ 1 Selskapets navn er Byneset Golfsenter AS 

§ 2 Selskapets formål er å anlegge, opparbeide og drive golfbane samt alt som står i forbindelse med dette.

§ 3 Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 4  Selskapets aksjekapital er på kr. 1.523.800,- fordelt på 13.500 A-aksjer og 1.738 B-aksjer pålydende kr. 100,- og lydende på navn. B-aksjene har ikke rett til utbytte og har ikke stemmerett på generalforsamlingen. Eier av en B-aksje har rett til å spille på Byneset Golfsenter og er forpliktet til å betale årsavgift.

§ 5 Ved overdragelse av A-aksjer til andre enn livsarvinger og ektefelle, eller selskaper overdrageren eier mer enn 51% av, skal kun A-aksjonærene ha forkjøpsrett til den kurs det foreligger reelt kjøpstilbud til. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de A-aksjer som er på salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelse. Dersom det ved den forholdsmessige fordeling blir overskytende A-aksje(r), overtar den/de som på forhånd har flest A-aksjer de overskytende og i tilfelle likhet foretas loddtrekning. Den som ønsker å selge sine A-aksjer, skal skriftlig meddele dette med opplysninger om kjøpetilbud til styrets formann, som straks ved rekommandert brev setter de øvrige A-aksjonærer en frist på 14 dager til å meddele om de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg eller det bestrides om den oppgitte kjøpesum er reell, må skjønn være begjært innen samme frist. For at kjøpsretten skal kunne gjøres gjeldende, må kjøpesummen erlegges innen 4 - fire - uker. Hvis det skal holdes skjønn, bestemmer styret hvilket beløp som skal deponeres. Fristene gjelder fra det tidspunkt styret mottok meddelelsen.

§ 6 Selskapets styre består av 3-7 medlemmer. Selskapets signatur tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.
Styre kan meddele prokura.

§ 7 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1.  Fastsettelse av regnskap og overskudd
2.  Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3.  Valg av styre
4.  Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen

§ 8 For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
17.04.2018
Velkommen til oppstartsmøte...
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
25.08.2017
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
02.05.2017
Barn & Golf på Byneset...
Les mer
18.04.2017
Oppstarsmøte for damegruppa...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen