BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 
 BANEVEDLIKEHOLD...
Greenkeeper informerer

Vi er nå i full gang med å forberede Byneset Nord til ny sesong.  Det er fortsatt tele i bakken enkelte steder. Dette gjør at veksten er ujevn og vanningsanlegget kun virker ca 60 %. For å kunne re-så greenene må vi kunne vanne, hvis ikke risikerer vi å kaste bort kostbart frø. Av arbeidsoppgaver som gjenstår før åpning nevnes; fullføre å legge ...
Les mer
BILDEGALLERI
 
 

 

Vi skjerper banesikkerheten…

I forbindelse med en større gjennomgang av sikkerheten på banen - både for spillere og banemannskaper - vil vi nå snart sette opp skilter på de fleste teesteder med "kjøreregler" for hvordan alle skal forholde seg til sikkerhet.
I forkant av hull 1 - både på Syd og Nord - vil det komme skilter med følgende tekster:

Advarsel: Slå aldri fra utslagssted eller andre steder på banen
hvis det er fare for å treffe andre!
Husk at det er du selv som har ansvaret!

Alle spillere må registrere seg i proshop eller til sekretæren
før spill - uansett om det kan se ut som om banen er ledig.

På disse skiltene vil man også finne de generelle sikkerhetsbestemmelsene samt eventuelle spesielle periodiske informasjoner.
Alle som skal spille på banen plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene, og å følge disse. Unnlatelse av å følge de regler som gjelder for spill på banene vil medføre reaksjoner (se nedenfor).

Her følger en oversikt over den skilting som nå kommer opp:

1.Generelle plakater på hull 1 Syd og hull 1 Nord:
"Sikkerhetsbestemmelser Byneset Golf"
Slå aldri fra utslagssted eller andre steder på banen hvis det er fare for å treffe andre.
Generelle sikkerhetsbestemmelser for alle golfbaner i Norge:

Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge - det gjelder alles sikkerhet
1.Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal klartegn avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm.
2.Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen.
3.Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap maskin eller spillere på greenen.
Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra banen og beslagleggelse av handikapkort/grønt kort. Kortet, sammen med en rapport, vil bli sendt spillerens hjemmeklubb som kan gi ytterligere reaksjoner. Kopi av rapporten sendes NGF.I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner og straffereaksjoner:
· Irettesettelse
· Bøtelegging
· Utestengelse
Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en administrativ forføyning av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes og behandles av Norges Golfforbunds domsutvalg.

2.Plakater på NORD
Hull/Tekst:
1Sjekk trafikk på veien før du slår ut. Avvent utslag til biler har passert.
2Ved innspill til green, sjekk om det står spillere på green 17 eller tee 18.
3Ved utslag, sjekk om det er spillere på green 2.
4
5Ved utslag, sjekk fairway og green på hull 4.
6Ved utslag, rop "fore" hvis ballen går over trær til høyre. Du kan risikere å treffe green 3.
7Ved utslag, rop fore hvis ballen går til høyre. Det kan være spillere på tee og fairway på hull 11
8Ved utslag, sjekk green 10. Avvent utslag til de på green har gått videre. Spillere på hull 10 har prioritet.
9
10Ved utslag, sjekk green 9. Ved innspill til green, sjekk tee 8.
11Ved utslag, avvent til det er ringt i bjellen. Sjekk om det er spillere i faresonen på hull 7.
12
13
14
15
16Ved utslag, forsikre deg om at ingen spillere er i faresonen over kulen.
17Ved utslag, sjekk green 18. Sjekk at flighten foran er på tilstrekkelig avstand.
18Ved utslag, avvent til flighten foran er på tilstrekkelig avstand.


3.Plakater på SYD
Hull/Tekst:
1Avvent utslag til spillere på green 9 har avsluttet runden. Ved innspill til green, vær oppmerksom på spillere på tee 2, 6 og 9.
2Avvent utslag til spillere på green 3 har avsluttet hullet. Vær oppmerksom på at utslag kan sette spillere på hull 3 i fare.

4.Andre tiltak
Hull/Tiltak:
11 NORDBjelle på cirka 80 meter fra green.
17 NORDSette opp en benk med beskyttelse bak (høy rygg) på rød tee.


 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen