BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 
 BANEVEDLIKEHOLD...
Greenkeeper informerer

Vi er nå i full gang med å forberede Byneset Nord til ny sesong.  Det er fortsatt tele i bakken enkelte steder. Dette gjør at veksten er ujevn og vanningsanlegget kun virker ca 60 %. For å kunne re-så greenene må vi kunne vanne, hvis ikke risikerer vi å kaste bort kostbart frø. Av arbeidsoppgaver som gjenstår før åpning nevnes; fullføre å legge ...
Les mer
BILDEGALLERI
 
 

Byneset Golfklubb
Styre og komitéer...

KOMITÈER

Styret 2015:
Leder:
Øyvind Krag Ingul, tlf: 970 12 740, e-post: oyvind@headspin.no
>> Klubbens leder og ansvar for sportslig utvalg, økonomi og sponsorer.

Nestleder:
Asbjørn Bredesen, tlf: 905 01 111, e-post: asbred@gmail.com
>> Ansvar for budsjett/regnskap, sponsorer og web.

Styremedlem:
Anne Vinje Jensen, tlf: 934 01 545, e-post: anne.vinje.jensen@ikea.com
>> Ansvar for bl. a. styrereferater, årsmøtedokumenter, søknads- og støtteordninger.

Styremedlem:
Ann Kristin Leinum, tlf: 900 75 574, e-post: annkristin.leinum@gmail.com
>> Ansvar for damegruppa, rekruttering og golfskole.

Styremedlem:
Einar Olsvik, tlf: 952 24 224, e-post: einar.olsvik@industrienergi.no
>> Ansvar for turneringskomitéen, HCP og marshalltjeneste.

Styremedlem:
Reidar Stølan, tlf: 960 15 599, e-post: reidar@engasjertkonsulent.no
>> Ansvar for banekomité, forbundsturneringer, leder i Sportslig utvalg.

Varameldem:
Olav Meland, tlf: 90 72 66 66, e-post: o-melan@online.no
>> Styrets kontakt i seniorgruppa.

Revisor: Geir Haugen
Revisor: Marius Nystad

Valgkomite:
Stig Schjølberg (leder)
Roy Nesset
Tore Wirkola
Jan Ivar Krogh


     
Øyvind Krag Ingul Asbjørn Bredesen Anne Vinje Jensen
     
Ann Kristin Leinum Einar Olsvik Olav Meland Reidar Stølan
     KOMITÈER
Komitéer:


"Veien til Golf" komité:


Komitéen har ansvaret for å legge forholdene til rette slik at nye spillere får realisert sitt ønske om å spille golf, og at dette skjer innenfor målsettingen om kvalitet, ferdighet, trivsel og sikkerhet for alle som ferdes på golfbanen. Komitéen arrangerer teorikurs og bidrar til at nye medlemmer får tilbud om nødvendig praktisk opplæring. Komitéen er ansvarlig for å gjennomføre dette i henhold til Norges Golfforbunds bestemmelser.
 
Ansvarlig: Fredrik Mohall


Les mer om kursopplegget på Byneset... 

Ansvar:
Fredrik Mohall
Head Pro

KOMITÈER

KOM


Turnering/Hcp komité / Marshall-tjeneste:
Einar Olsvik
tlf: 952 24 224
e-post: einar.olsvik@industrienergi.no

Komitéen har det faglige ansvaret for all turneringsvirksomhet i regi av Byneset Golf. Komitéen skal bidra til økt deltagelse på turneringene, stor trivsel blant deltagerne og god gjennomføring av turneringene. Alle typer turneringer skal godkjennes av komitéen. Komitéen setter opp terminlisten, stiller med turneringsleder og medhjelpere under turneringer i regi av Byneset Golf. Komitéen skal sørge for at golfreglene, regler for etikette, handicap-bestemmelsene, reglene for amatørstatus, NIFs bestemmelser om doping samt NIFs formålsparagraf om alkohol blir overholdt ved turneringer. Der det ikke er dommer fra Norges Golfforbund er turneringsleder dommer i turneringer.

Les mer om turneringer 


Komitéleder:
Einar Olsvik

KOMITÈER KOM


Sportslig utvalg:
Reidar Stølan
Tlf: 96 01 55 99
e-post: reidar@engasjertkonsulent.no

Byneset skal som idrettslag hevde seg nasjonalt og internasjonalt, og den sportslige satsingen er viktig for å nå disse målene.  Sportslig utvalg organiserer og er tilrettelegger for klubbens sportslige satsning. Klubbens sportssjef rapporterer fremdrift og måloppnåelse til sportslig utvalg. Sportslig plan definerer mål og virkemidler for den sportslige satsningen. Den er bygd på følgende verdier: ”Åpen - Inkluderende – Profesjonell – Ærlig- Dedikert”. Visjonen er: ”GOLF SOM IDRETT!”

Sportslig utvalg ledes av Reidar Stølan. Reidar er sammen med sportssjef også klubbens kontaktpersoner inn mot regionalt kompetansesenter (RKS).


Juniorer og Elite hører nå inn under Sportslig utvalg!Sportslig utvalg:
Reidar Stølan

KOMITÈER KOM


Damekomité:
Ida Moen
tlf: 951 24 609 
e-post: ida.moen@skatteetaten.no

Vårt mål er at alle kvinnelige medlemmer ved Byneset Golf skal kunne møtes en ettermiddag i uka. Vi spiller først golf og etterpå møtes vi til sosialt samvær i kafeteriaen.
Vi ønsker å få til varierte turneringer som gir utfordringer for både de mer drevne spillerne og de med mindre og lite erfaring.
Det er viktig for oss at vi skaper et trivelig golfmiljø der alle opplever at golf er gøy - både for nybegynnerne og de mer drevne. Vi skal hovedsaklig ha det gøy i et inkluderende fellesskap og samtidig kanskje lære av de erfarne. Etter hvert er det vi som lærer bort!


Les mer om damegruppa...Komitéleder:
Ida Moen

KOMITÈER KOM


Seniorkomité:

Olav Meland

e-post:

Seniorgolf er som navnet tilsier en aktivitet for de "voksne" medlemmer av klubben. Dette definert som følger:
Damer som er eller fyller 50 år i løpet av året.
Herrer som er eller fyller 55 år i løpet av året.
Vår målsetting er å utvikle en sosial sammenkomst på Byneset
hver onsdag formiddag, med golf og hyggelig miljø for de som
har tid disponibel på formiddagen. Spill og trivsel på banen er en viktig faktor, men kaffe og premieutdeling etter dagens innsats
er også en del av det gode miljø vi skal skape på Byneset.

Les mer om seniorgruppa...

 
Komitéleder:
Olav Meland

KOMITÈER KOM


Banekomité:
Joar Leksen
tlf: 984 45 560
e-post: joar_5@hotmail.com

Komitéen skal sammen med Head Greenkeeper sørge for at banene er i forsvarlig stand og er merket på en tilstrekkelig
måte. Komitéen gjennomfører en befaring før banen åpnes for spillere hvert år. Man gjennomgår da erfaringer fra året før og avtaler hvordan fairways, klipt rough og rough skal være. Man har også fokus på hvordan banen kan settes opp i forhold til hurtig spill. Head Greenkeeper er den som har ansvaret for
banen i det daglige.

Les mer om banene...


Komitéleder:
Joar Leksen

KOMITÈER KOM MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen