BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 
 BANEVEDLIKEHOLD...
Greenkeeper informerer

Byneset, 5. oktober 2017... Det har så langt vært en historisk fin høst så langt! Vi håper på ennå et par uker med brukbart vær, selv om det nå blir fuktigere og kaldere. Sesongarbeiderne har nå avsluttet arbeidet for i år. Vi takker for innsatsen og ønsker dem velkommen tilbake neste år. Vi har en god del vinterforberedende arbeid ...
Les mer
BILDEGALLERI
 
 

 

Årsmøte Byneset Golfklubb...

Møtet fant sted i Klubbhusets festsal tirsdag 13. februar kl 19.00
Det ble en presentasjon av arbeidet med klubbutviklingen vi har holdt på med i høst/vinter.

Innkalling til ordinært årsmøte i
Byneset Golfklubb

Sted:Festsalen i klubbhuset
Tid:Tirsdag 13. februar kl. 1900.

Det er innkalt til møte i henhold til vedtektene ved annonse under kunngjøringer i Adresseavisen og på våre nettsider.

Møtet innledes med godkjenning av innkalling, konstituering av møteledelse og valg av protokollfører samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Til behandling:

1.Godkjenning av innkalling
2.Valg av møteleder
3.Årsberetning
4.Regnskap
5.Innkomne forslag
6.Revisjon av vedtekter
7.Fastsettelse av kontingenter og avgifter
8.Budsjett for 2007
9.Valg
a.2 styremedlemmer
b.1 varamedlem
c.1 revisor
d.representanter til ting og møter i organisasjoner laget er tilsluttet
e.valgkomité

Valgkomiteens innstilling:

Valg til styret:
LederArnt D. JohnsenIkke på valg, 1 år igjen
NestlederAstri LilandIkke på valg, 1 år igjen
StyremedlemBrit FallanIkke på valg, 1 år igjen
StyremedlemHilde Anita HopenNy, velges for 2 år
StyremedlemJan Ivar KroghNy, velges for 2 år
VaramedlemReidar StølanNy, velges for 2 år
VaramedlemOle BelsaasIkke på valg, 1 år igjen

Valg av revisor
RevisorTerje KroghIkke på valg, 1 år igjen
RevisorEllen Dibbern LydersenGjenvalg for 2 år


Valg av representanter til Golftinget
HoveddelegatArnt D. JohnsenIkke på valg, 1 år igjen
VararepresentantAstri LilandIkke på valg, 1 år igjen

Valgkomité
LederHelge SannesIkke på valg, 1 år igjen
MedlemNils HøegNy, velges for 2 år


Ragnar Palsson, lederHelge Sannes
Valgkomiteen

 

 


Styrets beretning

Styret har bestått av:

Leder:

Arnt D. Johnsen
Nestleder:
Astri Liland
Styremedlemmer:
Nils Høeg
Henning Olberg
Brit Fallan
Varamedlemmer:
Reidar Stølan
Ole Belsaas
JR representant:
Børge Klungerbo

Det administrative arbeidet har blitt utført av BGS
Kasserer og regnskapsfører har vært Percival Olsen

Terje Krogh og Ellen Lydersen har fungert som revisorer.

Medlemsmassen var fordelt slik ved årsskiftet 2006/ 2007:

Medlemmer med aksje1029 stk
Juniorer85 stk
Studenter26 stk
Greenfee medlemmer72 stk
Sum1212 stk

Sesongen 2006 vil nok bli mest husket for ny bane og nytt klubbhus. Banen ble komplett denne høstsesongen, med en 18 hulls mesterskapsbane, samt en 9 hulls korthullsbane. Mange av medlemmene fikk gleden å ta en runde på nye Nord i høst, og vi antar at forventningene ble innfridd, Etter endt runde, er det også deilig å kunne innta et måltid i et nytt klubbhus. Det er bare å glede seg til fortsettelsen.

Klubben takker BGS for et enestående stykke arbeid med banen og klubbhuset. I tillegg ønsker vi å takke alle de som har bidratt med mange dugnadstimer i klubbhuset. Videre skal vi sammen sørge for at Byneset Golf skal bli det naturlige valg for golf i Midt-Norge, både for fastboende og turister.

Sportslig kan klubben vise til en JR-avdeling som hevder seg bra, samt en elitegruppe som spiller seg oppover i divisjonene. I 2007 håper vi også at damene kan bidra til at BYGK kan markere seg på golfkartet. Styret vil rette en spesiell takk til juniorkomiteen for et utmerket arbeid. De sportslige resultatene for 2006 vil nok bidra til økt motivasjon i 2007.

BYGK er en ung klubb med en ung bane som ligger i startgropen i forhold til mange etablerte klubber og baner i Norge, men vi mener allerede at Byneset har markert seg, og mange føler nok 'pusten i nakken' av en golfklubb som ønsker å markere seg i Golf-Norge. Uten BGS og alle komiteer som legger ned utallige frivillige timer hadde vi ikke vært der vi er i dag. Vil derfor på vegne av styret takke de som bidrar med slikt arbeid. Vi ønsker alle medlemmer som føler de har noe å gi, velkommen til denne type arbeid.

Banen er ferdigstilt og et nytt moderne klubbhus står ferdig. Hva gjør vi nå? En konsekvens av dette spørsmålet er prosjektet "klubbutvikling", som er en egen informasjonssak på dette årsmøtet. Vi kommer tilbake til dette.

I en tid da flere golfanlegg sliter med medlemstall og dermed økonomi, opplever Byneset Golf en økende medlemsmasse og styrket økonomi. Dette gir inspirasjon og motivasjon til å nå nye mål, uten at vi ønsker at dette skal gå på bekostning av andre klubber i nærområde. Vi trenger disse klubbene til styrket rekruttering for golfen. Alle ønsker tross alt det samme, at flest mulig har det hyggelig gjennom å spille golf sammen.


Arnt D. Johnsen(sign.)Astri Liland(sign.)Brit Fallan(sign.)

Henning Olberg(sign.) Nils Høeg(sign.)


Grønnkortkomiteens rapport for 2006

Sesongens kurs
Det har vært avholdt 8 kurs med 144 deltakere i 2006. Første kurset ble avholdt i vårt nye klubbhus den 24. april.
Alle kursene har vært avholt i henhold til NGF's kursopplegg med undervisning som går over tre kvelder. På godværs dager har vi hatt deler av kurset ute på banen, noe som har blitt godt mottatt blant kursdeltakerne.

Vi føler det har vært en god sesong når det gjelder tilvekst av nye medlemmer til Byneset Golfklubb, både greenfee og aksje-medlemsskap.

Kursledere i år har bestått av Reidar Stølan. Astrid Lundquist, Astrid Liland, Terje Krogh, Franck Kjærsund, Svein Hallvard Jørgensen og Eirik Magelssen.

Vi ser frem til en ny golfsesong på Byneset, med ny struktur på teori og praksis kurs.


Eirik Magelssen
Leder grønnkortkomiteen

 

Juniorkomiteens rapport for år 2006

Junioravdelingen består sesongen 2006 av 16 aktive spillere, 6 gutter i alderen 15 til 18 år, med lavt hcp. Og 10 gutter med høyere hcp. i alderen 12 til 17 år. Disse spillerne har en felles trening i uka. Gruppen med lavest hcp har to treninger i uka.
Alle trenes av vår pro Fredrik Mohall

Dessverre har vi ikke lyktes med å etablere jenter i junioravdelingen på dette nivået.

Knøttegolf gruppen består av 10-12 spillere både gutter og jenter i alderen 6 til 12 år. Treningene ledes av Anny Fremstad og Brit Fallan

Sesongen 2006 har vært en meget god sesong resultatmessig for våre juniorer ved Byneset gk.

Vi startet sesongen med gode resultater på første B-tour i Ålesund. Børge Klungerbo tok 3 strake seirer på B-tour. Videre var 3 av spillerne med på først A-tour i Kragerø.
Ole Fremstad tok en 1. plass, to 2. plasser A-tour og en 3. plass i A-tour finalen.
Han ble nr. 2 på order of merrit.
Prestasjonene gjennom sesongen førte til at Byneset Golfklubb. ble kåret til landets 3. beste juniorklubb.
I sommer ble Ole tatt ut av Norges golfforbund til å representere Norge på en juniorturnering i Frankfurt. Han kom på 12. plass, best av de Norske deltakerne.

Hard intern konkurranse fikk frem det beste laget til lag NM junior i Larvik hvor det ble en meget god 4. plass i øverste divisjon. Laget bestod av Ole Fremstad, Børge Klungerbo, Andreas Thorvaldsen, Alexander Søbstad og Jon Hovind Djup
Vi hadde også Ole og Børge med i NM singel
Byneset gk. hadde med 4 juniorspillere på P4 - tour. Ole, Børge, Andreas og Alexander.
Dette er en turnering for både proffer og amatører.

Vi var representert i to års klasser i finalen på Suzann junior challenge med Oliver Holten og Andreas Thorvaldsen

I vår region er eliteturneringene en viktig matching hvor vi også hevder oss godt.
Vi har en hel rekke av gode enkeltprestasjoner som er referert på klubben sin hjemmeside gjennom hele sesongen.

Under Trøndersk idrettsgalla 2006 fikk Ole Fremstad tildelt Trondheim kommunes idrettsstipend påkr. 50 000

Vi ønsker alle våre juniorer lykke til med sesongen 2007!


Kjell Arne Thorvaldsen
Leder juniorkomiteen


Damekomiteens rapport for 2006

36 damegolfere startet også årets sesong med innendørstrening på nyåret. På Heggstadmoen trente vi ivrig i 10 kvelder, fordelt på 2 grupper, med god hjelp og veiledning fra vår pro Fredrik.

Utendørssesongen startet på mai og vi avviklet 8 damekvelder på forsommeren, med forskjellige spilleformer. En tirsdag fikk vi besøk av noen damer fra Stiklestad, et besøk som pga. dårlig vær ble avlyst sesongen før. Koselig med besøk, om ikke det var så mange.

8 damer dro St.hans-helgen til Bergen for å delta på Ladies Tour. 2 vanskelige baner ble besøkt, der Meland og Fana kunne presentere baner hvor hindringene stod i kø, mange røde og gule pinner og mye vann. Men det er ikke så galt at det ikke er godt for noe, nemlig regeloppdatering!

Damegruppa bidro med hjelp til startertjeneste 5 lørdager før sommeren der 10 damer stilte velvillig til tjeneste.

Sommeravslutning med grilling er en tradisjon, og i år dro vi til Bakkplassen på Rye etter endt golfrunde. Og i år var værgudene på vår side! (knotten likeså!) På Bakkplassen er det noen få uformelle golfhull. Her hadde vi en liten konkurranse hvor det var om å slå nærmest hullet fra et av utslagsstedene. I og med mye skog ble det en utfordring i seg selv, men alle fant igjen ballen sin etter noe leting!

Etter ferien startet vi på'n igjen med nye 8 tirsdagskvelder. Damene fra Sommersetra ble invitert, men ønsket heller å avtale besøk til våren.

Helga 13. og 14. august ble Ladies Tour arrangert i Trondheim. Trondheim golfklubb stod for arrangementet på lørdag, og på søndagen kunne vi ta imot damer fra hele landet til spill på vår bane. Byneset viste seg fra sin absolutt beste side denne dagen med et nydelig sommervær.
Så med god hjelp fra turneringsgruppa, mange fine premier fra samarbeidspartnere og andre, kan vi med stolthet si at det ble et vellykket gjennomført arrangement. Vi har også meldt vår interesse til å arrangere Ladies Tour i 2007. Da skal vi stille sterkere med større deltagelse fra vår damegruppe.

Invitasjon fra Stjørdal kom og 9. september dro 6 damer mot Stjørdal i "ruskevær". Men det bedret seg utover dagen så vi fikk en fin runde på banen. Det ble ikke de største poengsummene for vår del, men artig var det lell. De legger stor vekt på det sosiale, Stjørdals-damene. I stabburet fikk vi matservering og vin til langt utover ettermiddagen.

I år inviterte Bente Sannes damene til Funesdalen på høst-tur.12 damer møttes til sosialt samvær i hytta til Bente på fredagskvelden. 18 hull ble spilt i nydelig høstvær på lørdagen, og 9- hulls spill på Røros på hjemturen søndag.

Sesongavslutningen ble arrangert med lutefiskaften på Britannia Hotell 31. oktober. 28 damer møtte til en sosial avslutning med følgende premiering:

Flest oppmøter på tirsdager:Brit Fallan 15 oppmøter
Vinner eclectic:Brit Fallan
Beste spiller gjennom sesongen:Mari Ann Adolfsen

Hole in one:Torhild Aagaard - 30. april hull 7 syd

I tillegg ble mange flotte premier utdelt ved loddtrekning.

Gjennom sesongen har 60 damer vært innom dametirsdagene. Det har vært et gjennomsnitt på over 20 golfentusiaster hver tirsdag.

Damekomiteen har i 2006 bestått av:
Leder:Linda Jacobsen
Medlemmer:Tove Meland, Anne Karin Flatås, Anne Gartland, Siri Fallan og Tove Håbjørg.

Linda Jacobsen
Leder damekomiteen

Seniorkomiteens rapport for år 2006

Seniorenes aktiviteter kan deles i to definerte aktiviteter:
- Onsdagsmatcher på Byneset.
- Norsk Seniorgolf (NSG)

1.onsdagsmatcher:
Seniorgruppering.
Per definisjon er dette damer som er eller fyller 50 år i løpet av året, og herrer som er eller fyller 55 år i løpet av året.
Alle, senior eller ikke, som har tid og lyst til å spille på onsdag formiddag sammen med oss er hjertelig velkommen til å delta i kampen om den daglige premiering.

Onsdagens aktivitet har gjennom sesongen vært ledet av "Junior" Ole Belsaas. Dette med stor innlevelse og et engasjement som det står respekt av. Alle seniorer takker Ole for innsatsen, og håper vi får ham med på laget også i 2007.

Her følger Oles sammendrag for sesongen 2006:
Sesongen 2006 var en opptur fra dag en. Vi hadde bra vær gjennom hele sesongen, og vi spilte på en bane som til tider var meget god. Antall startende ble etter hvert utrolig bra, noe som førte til det luksusproblemet at vi fikk problemer med å få ut alle startende. I løpet av året har vi hatt 447 startende fordelt over 19 onsdager. Det gir et snitt på 23,5 startende hver onsdag. Et utrolig positivt oppmøte for ansvarlig arrangerende. Det var 12 startende på det minste og 39 startende på det meste. Dette er gøy.
Det ble også i år arrangert to eclectic konkurranser før vi avsluttet med årets spiller over ti uker.

Eclectic nr.1 ble vunnet av
1.Kjell Thronæs
2.Olav Meland
3.J.H.Knudsen.
Eclectic nr.2 ble vunnet av
1. Tore Gravdal
2. Kjell Thronæs
3. Lars Kjørsvik
Årets spiller ble igjen Oddvar Opland.
Tett fulgt av nykommer Leif E. Arestøl
Og på tredje en nykommerIver Belsvik


Norsk Seniorgolf (NSG)
Dette omfatter de seniorer som har interesse av å delta litt mer nasjonalt med turneringer i Midt-Norge og landet for øvrig. Det var en sesong med tett program, og spesielt for de som deltok på lag. Vi stilte med 2 lag, men litt vanskelig å stille 2 x 4 spillere i et ellers tett program. Vi vant ikke lagserien i Trøndelag, og gikk da ikke videre til Landsfinale. Vi gjør nytt forsøk i år.

Da gikk det bedre for vårt seniorlaglag som vant sin divisjon, og er klar for nye oppgaver i 2007. Mer informasjon ligger på hjemmeside til BYGK ref. "seniorgruppa"

NSG, et konsept i vekst i Midt Norge, så nå er det bare å henge seg på for seniorer som ønsker nye utfordringer gjennom sesongen 2007.
Les alt om NSG på www.seniorgolf.no. Meld deg inn eller ta kontakt med undertegnede som er KK for NSG på Byneset.

Året 2007 følger stort sett samme opplegg som 2006, så vi går en spennende sesong i møte.

Leder seniorkomiteen
Svein Sæther

 

Banekomiteens rapport for år 2006

Både Nord og Syd-banen ble åpnet 29. april etter dugnad med 72 frammøtte. Dette var cirka 2 uker senere enn i 2005. Drivingrangen ble åpnet lørdag 22. april. Banen hadde ikke lidd noe av vinteren og var i bra stand.
Banekomiteen har avholdt 1 møte med fokus på baneoppsett og andre forhold rundt banen. Annet behov for koordinering ble tatt underveis i sesongen. Banekomiteen har også vært med på befaring av de siste hullene på Nord og gitt innspill til oppsett også der.

Banekomiteen har gått gjennom banedokumentet som er utarbeidet av Head Greenkeeper. Dette er et bra dokument som beskriver de fleste forhold rundt daglig drift og planer for banene for øvrig. Dette anbefales lest. Dokumenter ligger på hjemmesidene til Byneset Golf.

Må også få rette en stor takk til greenkeeperene! Jobben de gjør er fantastisk, noe som gjenspeiler seg i banen. Men det er en ting alle vi medlemmer må bli MYE bedre på! Det er å reparere nedslagsmerker på green, legge tilbake oppslått torv, rake i bunker. Dette slik at ikke all tiden greenkeeperene bruker blir "bortkastet". Vi hadde i årets sesong en av Norges beste baner i spillestand, bevar den som det, reparer nedslagsmerker og legg tilbake torv så blir det hyggeligere for alle.

Banekomiteen har i 2006 bestått av Olav Noteng, Bjørn Wirkola, Fredrik Mohall, Eirik Magelssen og Reidar Stølan. Takk for godt samarbeid!

Reidar Stølan
Leder banekomiteen


Årsrapport turneringskomiteen 2006

Turneringskomiteen besto i 2006 av 3 grupper og en turneringsleder med det overordnede ansvaret. Hver gruppe bestod av 4 personer med en leder innefor gruppen. I 2006 ble det avholdt cirka 70 turneringer ved Byneset Golf. Turneringskomiteen har hatt ansvaret for 37 av disse. Resterende er fordelt mellom Elitekomiteen, Damekomiteen, Seniorkomiteen og Bjørn Wirkola. Turneringskomiteen har bidratt med minimum 800 dugnadstimer totalt i 2006.

Turneringsprogrammet Teeplay har vært benyttet i kombinasjon med prøve av Golfbox. Golfbox er det som Norges Golfforbund anbefaler. Erfaringene med Golfbox har vært så gode at dette er valgt som turneringsprogram i 2007. Dette gjør turneringsadministrasjonen enklere.

Gjennom klubbutviklingsprosjektet har det kommet frem ønsker om færre turneringer, og ønske om et større sosialt tilsnitt. Dette vil bli forsøkt i 2007.

Det er også jobbet med klarere instrukser for alle typer turneringer. Dette arbeidet har vært i godt samarbeid med Byneset Golfsenter og Proshop. Dette har resultert i et dokument som beskriver og kategoriserer hvilke turneringer som er og hvilke overordnede prinsipper som gjelder. Turneringskomiteen har det overordnede faglige ansvaret for all turneringsvirksomhet, dette gjelder så vel turneringer i klubbens regi, private turneringer

og sponsorturneringer. Det skal være en turneringsansvarlig for alle typer turneringer, og dette kan bare være representanter fra turneringskomiteen eller ansatte ved Byneset Golf. Det lages også en instruks som beskriver alle forhold rundt turneringsvirksomheten ved Byneset Golf. Dette skal underskrives at er lest for hver turnering av turneringsansvarlig. Dette sikrer lik gjennomføring og at alle typer turneringer følger klubbens og Norges Golfforbunds regler.

Turneringsleder har vært varamedlem i styret i 2006. Dette har sikret nødvendig og god informasjonsutveksling.

Inntektene i 2006 er litt lavere enn budsjettert, men skyldes større utgifter til premiering. I tillegg har startkontingenten i snitt vært litt lavere enn i 2005.

Takk til alle medlemmer i turneringskomiteen, samt alle deltagere for årets innsats!

Komiteen 2006:
Reidar Stølan (Turneringsleder)
Eirik Magelssen
Halvor Lundgaard
Asgeir O. LøkkenAndreas Hegdal
Arvid Oen Frode Ekker
Gaute Hæreid
Thor-Andre AresvikOlav Meland
Ole Belsaas
Hans Krumsvik
Harry Ellingsen
Øystein Pedersen
Brit Fallan
Astri Liland
Alise Polden
Ann Kristin Leinum

Reidar Stølan
Leder turneringskomiteen


Elitekomiteens rapport for 2006

Organisering
Elitegruppa har i 2006 vært organisert ved at klubbens pro, Fredrik, har stått for det sportslige opplegget. Bynesets elitespillere med satsningsvilje har i 2006 stort sett bestått av juniorer. Det betyr at all trening har vært organisert av Fredrik og juniorkomiteen. Gjennomføringen av dette rapporteres fra juniorkomiteen. Undertegnende har i hovedsak stått for gjennomføring av Elitematchene.


Lag NM
2. divisjon Lag-NM ble spilt på Ålesund GK 22.- 23. juli.
Laget ble tatt ut ved at Ole og Børge ble forhåndsuttatt på bakgrunn av gode prestasjoner gjennom sesongen. Fredrik ble med som kaptein/reserve.
De to siste plassene ble det arrangert en egen uttaksturnering for å besette. Denne ble gjennomført den 12.7. Thomas Fallan og Jens Brudevoll stakk av med de plassene, laget ble da seende slik ut:
Ole Fremstad
Børge Klungerbo
Thomas Fallan
Jens Brudevoll
Fredrik Mohall (Spillende kaptein)

Laget spilte seg opp til 1. divisjon ved å komme på 2. plass i 2.divisjon NM, slått av Ballerud GK med ett fattig slag. Gratulerer guttene med opprykk til 1. divisjon!


Elitematcher
Elitematchene har i tradisjon tro vært avholdt hver onsdag fra 10. mai til 31. august. Turneringene har også i år vært kjørt i samarbeid med Trondheim GK. 6 turneringer ble gjennomført på Byneset, en ble avlyst pga mye regn. 7 turneringer gikk på sommersetra.
Det ble ført en "order of merit" liste som ble vunnet av Jens Petter Greseth (TGK). Beste Byneset spiller ble Børge Klungerbo (3. plass med 2550 poeng) tett fulgt av Ole Fremstad (4. plass med 2509 poeng)

Framover
Vi vil i slutten av januar, begynnelsen av februar, forsøke å gjennomføre et møte i samarbeid med juniorkomiteen for å strukturere videre arbeid i elitekomiteen.


Hans Krumsvik
Leder for elitekomiteen


Greenkeepers rapport for 2006

"Grønn bane"

Byneset Golf har gjennomført sin hittil mest krevende sesong i forhold til banearbeid. Likevel vil kommende sesong bli enda mer krevende, i og med det blir første med 27 spillbare hull pluss treningsområde å vedlikeholde.

Vi hadde flere hovedoppgaver, bygging av klubbhus samt ferdigstillelse av de siste 8 hullene på Nord. Anleggsarbeidet ble noe hemmet pga. mangel på tele, store deler av vinteren. Dette hindret oss i å gjennomføre planlagt arbeid som er avhengig av stabilt underlag.

En viss forsinkelse i forhold til uttalt fremdriftsplan, men pga. den fine sommeren, var vi i stand til å ta igjen det tapte. Dette medførte en forsiktig åpning av 18 hull på Nord i september, en forsinkelse på ca 1 mnd i forhold til vår toårige plan.

Vi var før sesongen spente på hvordan byggingen ville påvirke vedlikeholdet på eksisterende bane, da det var umulig å forutse mannskapsbehovet eksakt. Været er her en ustabil styrende faktor! Enkelte oppgaver på banen ble i perioder saldert, for å kunne gjennomføre byggingen tilstrekkelig.

Alle husker at været etter hvert ble meget bra, derfor fikk vi gode vilkår for banevedlikehold. Det medførte en jevnt bra kvalitet gjennom hele sesongen. Ny røffklipper og greenklipper bidro sterkt til forbedret kvalitet på klippingen. Samtidig investerte vi i vibroruller og dypvertikal-aggregat, noe som bidro til økt jevnhet på greens.

Maskininvesteringer gjøres nå hvert år. Våre eldste maskiner begynner nå å merke slitasje. Neste sesong får vi bl.a. ny fairwayklipper, samt sprøytetruck for flytende bladgjødsling.

På mannskapssiden hadde vi blant annet 3 karer fra Slovakia, som gjorde en kjempejobb. De deltok først og fremst på nyanlegget, men senere i sesongen også på eksisterende bane. Utfordringen er da mangel på forståelse for spillet i forhold til å utføre arbeide på banen. Vi ber om forståelse for dette. Totalt var vi 15 stk som mer eller mindre var engasjert på banen og nyanlegget.

Kommende sesong er et av hovedmålene å øke spilleforståelsen blant våre banearbeidere. Undertegnede har selv som mål å spille banen relativt ofte, som et ledd i vårt uttalte mål om å forberede kvaliteten for våre medlemmer og gjester. Gjennom spill kombinert med erfaring fra hva som er praktisk mulig å gjennomføre, kan de riktige beslutninger i om banevedlikehold, merking etc. taes i samråd med baneutvalg.

Dette gjelder både i forhold til klipping, men også for å prioritere mekanisk vedlikehold og gjødsling utover oppsatt plan. Greenkeeping er i stor grad en erfaringsjobb, der de lokale forhold spiller en viktig rolle.

Vi kommer heller ikke i år utenom å fortelle om våre utfordringer i forhold til snø og is.
Det oppstod på et tidspunkt isdannelse som medførte lukt. Da er det snøfjerning og mekanisk ishakking som er eneste løsning for å berge gresset. Noe mekaniske skader var det derfor også i vår.


En kald april med sen snøsmelting, medførte en noe senere åpning enn normalt, både for "Driving Range" og bane. En fortsatt kald og tørr mai medførte liten fart i gressveksten. I juni kom det varme, og medførte en kvalitetsøkning som vedvarte ut høsten.

Så fikk vi en tidlig "vinter", med snø og frost siste del av oktober. Dette medførte en rask stegning av banen, selv om snøen forsvant etter hvert. Vi vedtok å benytte evt. senere godvær til mekanisk vedlikehold av banen. Det vi da ikke viste, var at det skulle komme et vedvarende godvær så å si ut året!

Etter lufting og resåing av fairways er banen uspillbar. Provisorisk spill er ikke aktuelt politikk på Byneset. Likevel kunne i praksis banen ha vært åpen en del lengre. Som en kuriositet, ble det spilt en runde 31.12!, på en tørr og fin bane.

Høyrøff ble fjernet i sin helhet i høst. Målet er å holde denne passe tykk, men godt spillbar i år. Slopekomiteen fra NGF har vært i aksjon, og nye tabeller vil foreligge til våren.

Som nevnt ble enkelte oppgaver, både klipping og bunkerarbeid saldert forrige sesong.
Kommende sesong vil vi bruke større ressurser på nettopp dette, spesielt bunkers.

Avslutningsvis vil jeg gi honnør til Dere golfere som har blitt betydelig flinkere til å ta vare på banen! Mange reparerer nedslagsmerker og legger tilbake torv i større grad nå. Det beviser teorien om at god kvalitet på banen, avler god kvalitet på brukerne!

Velkommen til en ny og spennende golfsesong!


Olav Noteng
Head Greenkeeper

Proshop - Rapport for år 2006

Flertallet av medlemmene var lojale mot oss og det setter vi stor pris på. Helge Sannes fungerte bra som assistent trener samt som "fredags" mann i proshopen. Bookingen i år ble mest gjort via internett, hvilket er bra for både oss og dere, da det gir oss muligheten å bistå med bedre service. Antallet undervisnings timer gikk ner noe, mest beroende på mindre grønt kort deltagere. Vi må nokk regne med samme deltagelse i 2007 eller ytterligere færre! Vi kommer att prøve å ha flere "mini" kurser for våre deltagere i 2007 samt å tilby svinganalyser via C-swing (C-swing er et computerprogram som kobles till video kamera, man kan da se svingen detaljert på computeren). Det kommer i tillegg å satses på elitedamer med krav på deltagelse i Lag NM. Det er og en elite gruppe for herrer under oppbygging.

Det eneste negative i 2006 var at noen kom bak disken i proshop for å sjekke starttider og booke seg selv. Vi håper at dette kan løse seg med hjelp av en computer i klubbhuset for slikt bruk.

Takk før 2006 Fredrik og Nina

Byneset Golfsenter AS - Rapport for år 2006

Generelt
2006 ble nok et godt og begivenhetsrikt år for Byneset Golfsenter AS (BGS). Vi prøveåpnet de nye 8 hullene på Byneset Nord noen uker i september og vi flyttet inn i det nye klubbhuset ved sesongstart. Begge disse prosjektene krevde betydelige investeringer.
Byneset Golf utgjør et samarbeid mellom enhetene Byneset Golfsenter AS, Byneset Golfklubb, Active Golf AS, Byneset Golfhus AS og Første Etasje Golfkafé. Samarbeidsforholdene har vært meget gode, og alle enheter drar nå i samme positive retning.

Greenfeegjester
Slik banen fremsto i 2006 fikk vi masse positive tilbakemeldinger fra våre greenfeegjester. Hyggelig var det også at flere nasjonale toppspillere besøkte banen i 2006 og ga oss mye skryt. I likhet med i 2005 fikk vi dessverre igjen en nedgang i greenfeeinntektene - denne gang med vel 9 %. I alt vesentlig skyldes dette bortfall av greenfeeinntekter i april måned, noe som værforholdene får ta skylden for. Vi håper på en tidligere åpning i 2007.

Drivingrangen
Drivingrangen viser også en liten omsetningsnedgang i forhold til 2005, med 3,5 %.

Aksjonærer
Under våre emisjoner ble det solgt 78 nye B-aksjer i løpet av 2006. Dette er 45 færre enn året før, men godt over budsjettert salg.

Utbygging av Byneset Nord
Vårt største prosjekt i 2006 var ferdigstillelsen av de siste 8 hullene på Byneset Nord. Dette har som nevnt vært særdeles kostnadskrevende, og er et stort løft for selskapet.

Klubbhusprosjektet
Det var godt endelig å flytte inn i nytt klubbhus ved sesongstart. Mange deltok i dugnader, og vi benytter anledningen til nok en gang å takke disse for flott innsats. Klubbhuset er organisert i et eget selskap, Byneset Golfhus AS, hvor Byneset Golfklubb eier 25 % og Byneset Golfsenter AS har 75 %. Aksjekapitalen i selskapet ble i løpet av 2006 forhøyet med 1,7 mill. kroner til i alt 2,5 mill. kroner. Dette var i henhold til opprinnelig plan. Vi er nå godt i gang med å innrede garderobene som skal stå klare til sesongstart.

Sponsorer
Våre samarbeidspartnere/sponsorer er organisert gjennom Golf-Forum Byneset, og vi har styrket både relasjoner og service ovenfor disse. Over 30 sponsorrelaterte turneringer ble gjennomført i 2006. Det representerer en betydelig del av aktiviteten ved senteret, og gir gode inntekter til driften. Vi oppfordrer medlemmene til å benytte sponsorenes bedrifter.

Byneset Golfklubb
Samarbeidet med klubben har fungert meget bra i 2006. BGS har overtatt personalansvar og kostnader med klubbens sekretær og vi har i fellesskap gjennomført omorganiseringer som vil bidra til en mer enhetlig og effektiv drift av golfsenteret som helhet. Det er inngått en ny samarbeidsavtale med klubben for 2007 og videre.

Proshop - Active Golf AS
Samarbeidet med head pro Fredrik Mohall fungerer meget bra, og vi er godt fornøyd med den positive og servicevennlige holdning som Nina, Fredrik og Helge står for.

Kafédriften
Kafédriften i det nye klubbhuset (Første Etasje Golfkafé) har Heimdal Bar AS stått for. En rekke tilpasninger har vært nødvendig gjennom sesongen, men alt i alt er vi godt fornøyd med driveren.

Banearbeiderne
Med head greenkeeper Olav Noteng i spissen står det stor respekt av det arbeid, den yrkesstolthet og de resultater banemannskapene stod for i 2006. Vi hadde 3 fast ansatte

på banen i 2006, samt 6-7 andre på deltid gjennom hele sesongen. Greenkeeperne har også i 2006 tilegnet seg nye verdifulle kunnskaper gjennom deltagelse på diverse kurser. Kvaliteten på banen er jobb nummer 1 for oss i BGS, og her ligger mye av nøkkelen til fortsatt suksess. Det vil bli foretatt betydelige investeringer i maskinparken i 2007, både med hensyn til effektivitet og kvalitetskrav.

Takk for en flott sesong 2006
Byneset Golfsenter AS vil med dette takke alle medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere samt alle gjestespillere for sesongen 2006. Vi takker også klubbens ledelse for et konstruktivt og positivt samarbeid. Samtidig retter vi også en stor takk til Fredrik Mohall, Nina Feragen og Helge Sannes. En spesiell takk går til Odd Tillerli som har gjort en stor innsats som prosjektleder på klubbhuset.
Vi ser med spenning frem til sesongen 2007 som vil bli historisk i forhold til åpningen av mesterskapsbanen Byneset Nord. Vi gleder oss!


Byneset Golfsenter AS
Terje G. Aasen


 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
Sjekk ut hva som foregår av turneringer, kurs, møter m.m.
 NYHETER
25.08.2017
Volvo Tour Trøndelag...
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
22.08.2017
Medlemstur til Spania...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
25.07.2017
Breddesatsing blant seniorene...
Les mer
10.07.2017
SRIXON TOUR 2017...
Les mer
22.06.2017
Pink Cup 2017...
Les mer
26.05.2017
Generalforsamling i BGS...
Les mer
02.05.2017
Barn & Golf på Byneset...
Les mer
18.04.2017
Oppstarsmøte for damegruppa...
Les mer
03.04.2017
Nytt styre...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
20.05.2016
Turneringer...
Les mer
10.05.2016
Dametrening med Lars Martin...
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen