BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 
 BANEVEDLIKEHOLD...
Greenkeeper informerer

Vi er nå i full gang med å forberede Byneset Nord til ny sesong.  Det er fortsatt tele i bakken enkelte steder. Dette gjør at veksten er ujevn og vanningsanlegget kun virker ca 60 %. For å kunne re-så greenene må vi kunne vanne, hvis ikke risikerer vi å kaste bort kostbart frø. Av arbeidsoppgaver som gjenstår før åpning nevnes; fullføre å legge ...
Les mer
BILDEGALLERI
 
 

Årsrapport fra Head Greenkeeper...
Forberedelser høsten 2010:
For å legge et godt grunnlag for sesongen 2011, ble det høsten 2010 lagt ned mye arbeid for å forebygge vinterskader. Det ble hullpipeluftet, tilført ekstra høstgjødsel og sprøytet 2 ganger mot vintersopp. I tillegg skar vi ut slissegrøfter for å lede ut overvann fra lavpunkter på greenene på Nordbanen. I løpet av vinteren frøs disse grøftene igjen i det skiftende været og de måtte skjæres opp igjen med en betongsag. Så godt som alle greener med grøfter kom seg gjennom vinteren uten isbrann.
Sprøytingen mot vintersopp høsten 2010, ga gode resultater med svært få skader. Man kunne tidlig i vår se tydelige skiller mellom der det var sprøytet og ikke.
 
Banevedlikehold:
Med en tidlig og relativ varm vår kunne banene åpne tidlig, Syd allerede før påske, den 19. april og Nord 28. april.
Den gode overlevelsen ga oss en etterlengtet og god mulighet til å oppnå bedre greener enn på flere år. Hyppig lufting og balansert gjødsling utover sesongen viste seg å gi de resultatene vi ønsket å oppnå.
Mye nedbør og lang sesong førte til et betydelig økt gjødselforbruk. Vi hadde kjøpt inn noe ekstra gjødsel tidlig på våren og vi hadde noe igjen fra tidligere. Dette, samt en økt bruk av rimeligere, fast mineralgjødsel i stedet for flytende, gjorde at store økonomiske overskridelser ble unngått.
En uheldig situasjon oppstod da leverandøren av dressand gikk tom. Dette førte til at det tok lang tid før vi fikk fylt igjen hullene etter hullpipeluftingen i juli og spillekvaliteten ble ikke som den burde være. Leverandøren hadde solgt sanden til en kommune som skulle bygge sandvolleyball-baner, og var dermed tom da vi bestilte ny forsyning. Av dette har vi tatt følgende lærdom: vi har behov for et større lagerrom for dressand, slik at vi alltid har nok på lager til å fullføre dressingen etter hullpipelufting.
Alle greener ble resådd i forbindelse med hullpipeluftingen. Frøet ble sådd med en droppsåmaskin og børstet sammen med dressanden ned i hullene. Dette ga frøene god jordkontakt, spirene lå godt beskyttet og faren for uttørking var lav. Dette ga en god etablering av nye krypkveinplanter som klarte til en viss grad å konkurrere med den høye bestanden av tunrapp vi har på enkelte greener.
På ettersommeren og høsten var det mye nedbør. Jorden var vannmettet nesten hele tiden og vi fikk problemer med å komme ut på banen med klipperne. I tillegg kom det frem flere nye ”vannhull” som måtte repareres/dreneres. På lavpunkter ble det stående vann bl.a. på treningsområdet, fairway 9 på Syd og fairway 1 på Nord. Etter at banen stengte, leide vi inn Lars Høyem AS for å drenere de verste områdene; Fairway 1 og 7 på nord, bak greenene 15 og 17 og treningsområdet. Her gjenstår det en del arbeid til våren, som bl.a. å legge ny torv.
Det var planlagt å vertikalskjære fairways på Syd og 1, 2 og 18 på Nord sist sommer. Dette fikk vi ikke gjort, fordi det aldri ble tørt nok. Vi resådde alle fairway med vår Vederstad Rapid Turf. Den skjærer litt i det øverste laget men erstatter ikke en ordentlig vertikalskjæring, som er nødvendig spesielt på nevnte fairways.
 
Mannskapsituasjon:
Forut for sesongen ble det bestemt å redusere antall banearbeidere, slik at vi ble en person mindre. Vi valgte dermed å ta inn kun to gjestearbeidere fra Slovakia, Daniel og Martin, som har vært hos oss flere sesonger tidligere.  Foruten disse var Knut Braa og Lasse Aagesen på plass og Atle, Hilde og meg selv. Lasse valgte i mai å takke ja til en annen, fast stilling i et entrepenørfirma. Dermed var vi enda en person mindre. Heldigvis hadde Daniel og Martin en kamerat, Miro, som kunne starte på kort varsel. Han har tidligere jobbet hos Stjørdal Golfklubb og han har god erfaring på golfbanearbeid.
I ferieaviklingen gjorde Mari og Markus Noteng og Rasmus Polden Stene en god innsats. Odne Polden Stene har i hele sesongen vasket maskiner på ettermiddagene. 
Vi er på et absolutt minimum når det gjelder antall banearbeidere, dersom vi skal klare å opprettholde den ønskede kvaliteten på banene. Denne sesongen har vi vært kun 6 personer på banen. Atle Haug har mer enn nok å gjøre på verkstedet og med annet vedlikehold, og jeg har av og til en del administrativt arbeid. Det som berger oss i det daglige arbeidet, er at vi har erfarne medarbeidere som kjenner banen og rutinene. Ved større arbeidsoperasjoner, som lufting, vertikalskjæring etc kommer vi lett på etterskudd med de vanlige oppgavene. Derfor hadde det vært fornuftig med en fast tilkallingshjelp (en pensjonist?).
Jeg vil berømme alle i ”grønn avdeling” for en meget god innsats. Alle er villige til å ta i et ekstra tak når det trengs og alle har fokus på kvaliteten på arbeidet. Medarbeidersamtalene vi hadde i høst ga inntrykk av at trivselen er høy. Dette vises også på sykefraværet, som er usedvanlig lavt.
 
Maskiner og utstyr:
Mange av maskinene vi bruker på Byneset Golf har vært med oss siden banen var helt ny (over 10 år). Det forteller mye om den gode kvaliteten på maskinene og vedlikeholdet. Men det er flere av maskinene som nå begynner å bli så slitte at det kun er et tidsspørsmål før havari kan være et faktum. Kostnader til vedlikehold øker for hvert år. En ny, mer effektiv, maskin for klipping av røff kom 20. september. Men fairwayklipper, Workman og lufteutstyr er eksempler på maskiner som er overmodne for utskifting. En ny plan over gradvis utskifting av maskinparken er derfor under utarbeidelse og vil bli tatt med i kommende års budsjetter.

HMS:
Vi har nylig hatt en HMS-gjennomgang, noe som var på høy tid. Det ble ikke notert store avvik, men selve HMS-systemet har vært noe mangelfullt. Vårt verneombud, Hilde Haugrønning har tatt tak i dette og alt skal nå være på plass. Jeg er trygg på at dette fra nå av blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Høst og vinterforberedelse:
Grunnlaget for kvaliteten på en golfbane legges året før. Spesielt arbeidet på høsten er avgjørende.
Med de gode erfaringene fra forrige vinter, lagde vi også slissegrøfter i høst. Ved juletider var det svært lite is på greenene og ved befaring 15. januar i år, kunne vi konstantere at det under 20 -30 cm med snø, var kun et lite sørpelag. Dette på tross av regn og + 4 grader.  Det ser m.a.o. foreløpig lyst ut med tanke på vinterskader så langt.

Gresskurs:
Nå har vi nettopp kommet tilbake fra et inspirerende og lærerikt Gresskurs. Vi lærte om bedre vedlikehold av golfbaner, integrert plantevern, nyheter fra forskningen på gress til sportsbruk, nye gjødselmetoder og mye mer. Greenkeepere fra baner som har hatt Norwegian Challenge og andre store turneringer, har delt sine erfaringer med oss og kommet med gode råd.

16. janaur 2012
Ole Albert Kjøsnes
Head Greenkeeper
Byneset Golf

 

 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen