BOOKING/GJESTESPILL

Booking, greenfee, lokale regler og praktiske opplysninger om beliggenhet, åpningstider, parkering, buss og overnatting finner du her…

TURNERINGER
Her finner du terminlisten, og her kan du melde deg på turneringer og sjekke din starttid – og endelig se resultatene...

BANEVEDLIKEHOLD
Her kan du lese om alt som har med vedlikehold av baneanlegget, og  om vår maskinpark og våre banearbeidere…

BYNESET GOLFSKOLE
Her finner du oversikt over våre kurs i regi av Byneset Golfskole…
 
 BANEVEDLIKEHOLD...
Greenkeeper informerer

Vi er nå i full gang med å forberede Byneset Nord til ny sesong.  Det er fortsatt tele i bakken enkelte steder. Dette gjør at veksten er ujevn og vanningsanlegget kun virker ca 60 %. For å kunne re-så greenene må vi kunne vanne, hvis ikke risikerer vi å kaste bort kostbart frø. Av arbeidsoppgaver som gjenstår før åpning nevnes; fullføre å legge ...
Les mer
BILDEGALLERI
 
 

Golfkortet og spill i utlandet...
Planlegger du å spille golf i utlandet, og derfor behøver å vise bekreftelse på ditt handicap, kan dette gjøres på to måter:

1. I utlandet kan du be ansatte i klubben om å gå inn på www.golfforbundet.no/verify. Her blir man bedt om å taste inn informasjonen som står på Golfkortet. En side som informerer om ditt handicap og annen relevant informasjon vil så bli vist til klubben

2. Før avreise kan du selv gå inn på www.golfforbundet.no/verify, og få opp ditt eget handicapbevis. Dette skriver du så ut og tar med deg på reisen. Dette får du også skrevet ut på engelsk.

Om du får problemer med dette, eller vil være helt sikker, tar du kontakt med din hjemmeklubb og ber om hjelp.


Forsikringer...
Norges Golfforbund og If har inngått en samarbeidsavtale der If blir leverandør av forsikringstjenester til NGF. If vil også være hovedsamarbeidspartner for NGFs satsningsområde Golf Grønn Glede. Avtalen gjelder fra 1. mai 2009 og tre år fremover.Betingelsene er forbedret for 2010.

Ved skade: Skader meldes til If på www.if.no eller på tlf. 02400. Oppgi polisenr 2964122.

Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

Avtalen innebærer at alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i If. If tilbyr også medlemmene en gunstig golfutstyrsforsikring. Les mer om disse forsikringene lenger ned.

Medlemsforsikring
Medlemsforsikringen omfatter idrettsforsikring og ansvarsforsikring for enkeltmedlemmer i klubber tilsluttet NGF.
• Idrettsforsikring
Forsikringen er en utvidet ulykkesforsikring, som omfatter plutselige og utforutsette skader som rammer den forsikrede i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsøvelse
• Ansvarsforsikring for idrettsutøver
Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade.

Hvem er forsikret og når gjelder forsikringen?
Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs. fra man har fylt 13 år. Etter 70 gjelder noen begrensninger.

Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening til Grønt kort når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Når gjelder forsikringen?
Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund har, gjennom betalt kontingent, en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale ekstra for dette. Med Ifs forsikring, som altså ligger innbakt i kontingenten, har norske golfere med gyldig golfkort allerede en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale denne tilleggsforsikringen.

For engelsk bekreftelse, se link nederst på siden

Konkurranser
Forsikringen gjelder også under konkurranser, samt all aktivitet på en bane/klubb tilsluttet NGF. Forsikringen gjelder under direkte reise til/fra idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Under reise i forbindelse med konkurranser eller organisert trening som foregår utenfor den forsikredes hjemsted eller utenfor Norge, gjelder forsikringen også under oppholdet – dog høyst en uke før første og tre dager etter siste golfrunde.

Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge.


Forsikringssummer (frem til 70 år)
• Dødsfall som skyldes ulykke
a Utbetaling ved den forsikredes død: 50.000
b Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget : 150.000
c Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år som bor hjemme hos forsikrede : 50.000
For medlemmer over 70 år gjelder ikke punkt b
• Invaliditet
Utbetales prosentvis i forhold til den medisinske invaliditetsgraden. Progressiv invaliditet beregnes ved medisinsk invaliditetsgrad over 50 %: 500.000 For personer over 70 år er beløpet 200.000
Ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales 200% av forsikringssummen (dvs. kr.1.000.000).For personer over 70 år er tilsvarende 400.000
Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.
• Behandlingsutgifter
a. Gjelder for medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år: 25.000
b. Tannskader 25.000
c. Operasjon privat klinikk – etter avtale med IF 10.000
d. Fysioterapi/Kiropraktor 4.500
For medlemmer over 70 år gjelder kun punkt a.
Egenandel:a, b, c og d er 1000
• Ansvarsforsikring for idrettsutøver
Rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade: 3.000.000
Egenandel: 3.000

Golfutstyrsforsikring
Hva dekker forsikringen?
• Golfutstyr
Forsikringen dekker tyveri og skade på forsikret golfutstyr (skade som skyldes slitasje eller feil/mangler dekkes ikke av forsikringen.
• Hole in one
Forsikringen dekker utgifter til bevertning i forbindelse med "hole in one" (sikrede må sende selskapet bekreftelse fra medspillere, og kvittering for utgiftene).
• Andre betingelser
Forsikringen selges individuelt og gjelder ikke for utleie av utstyr.

Forsikringssummer og pris
Pakke 1 Pakke 2
Egenandel kr 500 kr 500
Forsikringssum kr 10.000 kr 25.000
Hole in one kr 4.000 kr 4.000
Pris *) kr 240 kr 490


Dersom kunden er totalkunde, gis det i tillegg totalrabatt, pt. 8 %.
Hvis det ikke er kundeforhold i If påløper en grunnpremie, pt. kr 190,-
Ved spørsmål ta kontakt med If på telefon 02400.

Engelsk bekreftelse trykk her 

 

 MEDLEMSKAP
Vi kan tilby flere former for medlemskap på Byneset. Alt om aksjer, kontingenter m.m.
 DENNE UKE
 NYHETER
26.04.2018
Supertilbud på medlemskap...
Les mer
25.04.2018
Kursoversikt 2018
Les mer
18.04.2018
Golfturer til Reunion Resort, Orlando
Les mer
13.03.2018
Bedriftsgolf 2018
Les mer
24.08.2017
Ny og nyttig app...
Les mer
16.08.2017
Årets sponsorturnering...
Les mer
07.03.2017
Ny ligningsverdi...
Les mer
04.09.2015
Christian Bjørk Ingul
Les mer
27.03.2015
Kursoversikt 2018
Les mer
10.02.2015
Ny klipper...
Les mer
05.01.2015
Omtale i The Finest...
Les mer
21.06.2011
Bli med på vår facebookside!
Les mer
10.06.2008
Lev lenger med golf...
Les mer
02.07.2008
Sikkerhetsdokument
Les mer
 
Byneset Golf - Postboks 27 - 7074 Spongdal | Administrasjon 72 59 51 51 | Booking 72 59 51 52 | Fax 72 59 51 50 | nina@bynesetgolf.no
Webredaktør: Aud Øyås Aasen